Skip to main content Skip to main nav

25 mei 2021

Gedragsbeïnvloeding voor betere waterkwaliteit

In het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit zoeken wetenschappers en waterschappers naar aanknopingspunten om met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Met soms verrassende resultaten.

Onderzoekers van het project hebben onder meer inventarisaties gemaakt van aanknopingspunten voor gedragsbeïnvloeding in de mest-, textiel- en medicijnrestenketen. Deze studies zijn in 2020 gepubliceerd in de vorm van een achtergrondrapport per thema (zie onder). Er zijn ook enkele workshops gehouden waarin met waterbeheerders werd gekeken hoe je beleidsdoelen kunt vertalen in gedragsdoelen en een gewenst doelgedrag, en op welke manieren je dit doelgedrag zou kunnen verwezenlijken.

In het project zijn ook enkele actieonderzoeken opgezet. Daarbij worden gedragsinterventies direct in de praktijk onderzocht en getest. Het eerste ging over microplastics. Consumenten van een grote webwinkel (coolblue) werden verleid om bij de aanschaf van een duurzame wasmachine hun duurzame aankoop compleet te maken met een guppy friend, een waszak die microplastics invangt (met name van fleece kleding). In 2020 deden de projectonderzoekers ook een actieonderzoek rond het werven van boeren voor een gratis adviesgesprek over beter bodembeheer, om de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf hun percelen te verminderen. Daarvoor werd een deel van de boeren uitgenodigd via een standaardbrief, een ander deel via een alternatieve brief. Ook werd een aantal geadresseerden nagebeld. Vooral dat laatste bleek succesvol.

Alle notites en rapporten vindt u hieronder. Voor meer informatie over het project kunt u ook kijken op www.kiwk.nl.