17 april 2018

Goed jaar voor INNW

Het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) heeft haar eerste jaar achter de rug. In 2017 werden 21 cursussen (soms meerdere keren) gegeven, met in totaal 302 deelnemers. Gemiddeld namen per cursus veertien mensen deel.

In totaal worden er in het kader van INNW vijftien cursussen ontwikkeld. Op dit moment zijn acht van deze cursustitels uitgevoerd. De meest recente is Beheer & Onderhoud Keringen, die in februari 2018 voor het eerst is gegeven. De overige titels zijn in ontwikkeling. Een deel daarvan wordt in de eerste helft van 2018 voor het eerst gegeven. Andere titels volgen later dit jaar, omdat het WBI-instrumentarium voor het desbetreffende onderdeel nog in ontwikkeling is, zoals langsconstructies.

Deelnemers

De deelnemers aan de cursusgroepen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen, Rijkswaterstaat en marktpartijen. Gemiddeld bestaat iedere cursusgroep uit 1 of 2 vertegenwoordigers van marktpartijen. In de cursussen is veel ruimte voor samenwerken en het bespreken van casussen uit de praktijk. Op dit moment zijn er 40 docenten actief in het INNW programma. Nog eens 16 personen zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe cursussen. De docenten zijn afkomstig van Deltares, Rijkswaterstaat, waterschappen en advies- en ingenieursbureaus.

 

e-Learning module

In het kader van het INNW is een e-learning module ontwikkeld over basisbegrippen uit de waterveiligheid. De e-learning module staat sinds eind oktober online en wordt gemiddeld met een 8 beoordeeld. >Klik HIER

Animatievideo's

INNW heeft ook een aantal korte animatievideo's laten maken waarin de belangrijkste begrippen rond de nieuwe normering helder worden uitgelegd. Alle filmpjes samen zijn inmiddels ruim 500 keer bekeken.

HBO-onderwijsmaterialen

Uit de cursusmaterialen en andere algemene bronnen is een selectie gemaakt van materialen die ook in het HBO-onderwijs gebruikt kunnen worden. Deze materialen, bestaande uit literatuur, PowerPoint presentaties, video’s en oefeningen, worden naar verwachting vanaf april beschikbaar gesteld aan alle hbo-docenten.