Skip to main content Skip to main nav

14 oktober 2020

The Good, the Bad and the Bever...

Op 1 oktober jl is tijdens een online bijeenkomst over plaagdieren, onderdeel van de online Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2020, het kenniscentrum Bever gelanceerd. Het centrum is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de wijze waarop waterkeringbeheerders en andere betrokken partijen het best kunnen omgaan met graverij van deze dieren in waterkeringen.

De populatie bevers groeit hard. Dat is mooi voor de natuur, maar het levert ook steeds vaker knelpunten op, bijvoorbeeld met betrekking tot de waterveiligheid. Bij het oplossen daarvan, blijkt steeds weer dat er grote behoefte is aan goede informatie over dit onderwerp. Daarom is besloten tot de oprichting van een kenniscentrum. Rijkswaterstaat, IPO, Prorail, UvW en STOWA zorgen hierin samen voor een netwerk van organisaties die de kennis over, en ervaringen met bevers in relatie tot graverij en waterveiligheid gaan delen.