Skip to main content Skip to main nav

12 februari 2020

Hans Kuipers nieuw lid STOWA-bestuur

De Drentse gedeputeerde Hans Kuipers is namens het Interprovinciaal Overlegorgaan IPO toegetreden tot het bestuur van STOWA. De IPO-zetel was enige tijd vacant, maar met de komst van Kuipers is het bestuur weer compleet. Hans Kuipers is in de provincie onder meer verantwoordelijk voor waterschappen en water (inclusief klimaatadaptatie en -mitigatie), wonen, zorg en welzijn.

Hans Kuipers (1987) is geboren en getogen in Meppel. Al op zijn 21ste deed hij zijn intrede in de politiek als (duo-)gemeenteraadslid van Meppel (2010-2018), namens GroenLinks. In 2015 werd Kuipers Statenlid en tevens fractievoorzitter van GroenLinks in de Provinciale Staten. In mei 2019 werd Kuipers geïnstalleerd als lid van de Gedeputeerde Staten tijdens de officiële installatie van het nieuwe College.

Hans Kuipers is uit hoofde van zijn functie onder meer lid van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Kaderrichtlijn Water Rijn-Noord (Fryslân en Groningen) en Rijn-Oost (Overijssel en Gelderland).