Skip to main content Skip to main nav

02 november 2021

Hbo-lesboek ‘Waterkeren’ verschenen

Het nieuwe lesboek ‘Waterkeren’ lesboek stoomt studenten klaar voor een baan in de watersector, waarbij wordt gewerkt met de nieuwe waterveiligheidsnormen (2017) voor primaire waterkeringen. Duizenden studenten aan vijftien hogescholen gaan het boek gebruiken. Het boek markeert de afronding van het opleidingsprogramma ‘Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid’ (INNW) van STOWA en het HWBP.

Het nieuwe rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change IPPC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties onderstreept het belang van werken aan waterveiligheid. Met dit nieuwe lesmateriaal wordt een nieuwe generatie waterwerkers in staat gesteld om ervoor te zorgen dat we veilig in Nederland kunnen blijven wonen en werken.

Erik Wagener, algemeen directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: "Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken wij de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken (primaire keringen) en 500 sluizen en gemalen. Het is daarom van essentieel belang dat we jong talent goed opleiden. Met dit boek en de andere inspanningen van het INNW-programma doen we dat. Ik ben daar trots op."

Ir. Patrick de Lange, die het boek namens de hbo-instellingen in ontvangst nam, is blij met de uitgave: "In dit boek zijn de normeringen uit Waterwet van 2017 vastgelegd.

Ook is het goed gevisualiseerd waardoor het goed aansluit bij deze generatie studenten. Ook de watersnoodramp van juli 2021 in Limburg hebben we verwerkt in het boek. Zo’n actueel en goed vormgegeven boek is essentieel bij het opleiden van de waterwerkers van de toekomst."

Joost Buntsma, directeur van STOWA dat de totstandkoming van het lesboek heeft gecoördineerd, is trots op dit mooi uitgevoerde lesboek. “STOWA is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling èn kennisoverdracht. Dit lesboek is daar een mooi voorbeeld van. Het levert een onmisbare bijdrage aan de opleiding van de dijkwerkers van morgen.”

Het boek kost E 34,95 en is te bestellen bij Uitgever Studie Bijdehand.

Foto Agenda-overzicht: v.l.n.r: Joost Buntsma, Erik Wagener en Patrick de Lange.

> Bestel een exemplaar