03 juli 2018

'Heet Nieuws' haalt Kamer

Nederland wordt warmer. Welke gevolgen heeft dat? En wat kunnen we doen om de kwetsbaarheid van mens, stad en natuur te verminderen? Deze vragen stonden centraal tijdens het Congres Hittestress op 25 juni jl. in Den Bosch.

Tijdens het congres werd de kenniskrant ‘Heet Nieuws’ aangeboden aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van IenW en coördinerend bewindspersoon voor klimaatadaptatie. De aanbieding kreeg enkele dagen later een mooi vervolg. De minister beval de krant aan in een overleg met de Tweede Kamer.

'Heet Nieuws’ is derde editie van de NKWK-KBS-kenniskrant voor een klimaatbestendige stad. De krant heeft als doel om mensen die betrokken zijn bij (klimaatbestendige) stedelijke inrichting te informeren en te inspireren.

De krant is een uitgave van NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. De uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door STOWA. Een uitgebreid verslag van het hittecongres vindt u op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Klik HIER.