13 december 2019

Herziene uitgave 'Beekherstel Versneld/t'

Onlangs verscheen een herziene uitgave van het door STOWA uitgegeven boekje ‘Beekherstel Versneld/t. Er is een tiende beekherstelproject toegevoegd waarin wordt gewerkt met de principes van Bouwen met Natuur. Het gaat om de nevengeul van de Vecht bij Vilsteren.

Met de toevoeging van het project van Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn in deze herziene uitgave nu alle beekwaterschappen vertegenwoordigd. Van ieder beekwaterschap wordt een project beschreven waarbij Bouwen met Natuur (BmN) is toegepast. Naast een projectbeschrijving, vertellen betrokken bestuurders hoe het werken volgens dit principe uitwerkt en hoe betrokkenen erop reageren.

Het concept Bouwen met Natuur wordt steeds vaker toegepast door waterschappen om doelen in beeksystemen te realiseren. BmN maakt gebruik van natuurlijke processen en potenties om doelen te realiseren.

Bouwen-met-natuurmaatregelen zijn onder meer het inbrengen van zand (zandsuppletie), een meer natuurlijke manier van onderhoud (stroombaanmaaien) en het inbrengen van houtpakketten in beeksystemen. Deze ingrepen zorgen voor meer variatie in stroomsnelheden en brengen daarmee natuurlijke beekprocessen op gang (erosie en sedimentatie). Op deze manier ontstaan meer specifieke leefgebieden voor beekgebonden flora en fauna.

> Download de herziene uitgave