Skip to main content Skip to main nav

16 januari 2024

Hoe houden we het nat genoeg in de droge zomermaanden?

Na een kletsnatte winter denkt niemand na over lage grondwaterstanden. Overal – ook op de hoge zandgronden – is het grondwaterpeil heel hoog. Maar hoe lang nog? En wat kunnen we doen om meer water beschikbaar te hebben in de droge zomermaanden?

Voldoende water en goede waterstanden zijn van groot belang voor de natuur en landbouw. Daarom is in drooge tijden de beschikbaarheid van voldoende zoet water en voor de landbouw ook in natte omstandigheden een goede ontwateringssituatie van belang. De verwachting is dat als gevolg van klimaatverandering we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met zowel watertekorten als wateroverlast, waardoor schade aan landbouw en natuur kan ontstaan.

Deltafacts

STOWA heeft twee belangrijke Deltafacts gemaakt over de mogelijkheden om water vast te houden en (tijdelijk) te bergen in het oppervlaktewater en op landbouwpercelen en natuurgebieden. Wat betekent dit voor landbouwpercelen en in het hele stroomgebied? En wat weten we van het hydrologisch en economisch rendement hiervan bij droogte of wateroverlast?  Zo werken we aan een klimaatrobuuste landbouw en natuur.  

Werk je aan een klimaatrobuuste inrichting van Nederland voor landbouw en natuur? In de afgelopen vier jaar hebben 23 partijen samengewerkt in het project KLIMAP – Klimaatadaptatie in de praktijk. Zij hebben routes geschetst die leiden naar een gezamenlijk doel: een klimaatadaptieve inrichting voor landbouw en natuur. Tijdens het afsluitend symposium op 21 maart hoor je wat KLIMAP heeft opgeleverd. Ook zijn er allerlei workshops en discussies. > Meld je aan!

Meer weten over KLIMAP? Ga naar www.klimap.nl