Skip to main content Skip to main nav

23 oktober 2023

Hoe slechten we belemmeringen voor halen van KRW-doelen?

KRW

Met het project ‘KRW: bestuurskundig-juridische bouwstenen voor het verhogen van doelbereik’ bundelen STOWA, Universiteit Utrecht en RIVM hun krachten rond de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarbij Nederland uiterlijk in 2027 aan de doelen uit de richtlijn moet voldoen. Centraal daarbij staat de vraag welke obstakels die doelstelling belemmeren en welke praktische oplossingen het behalen van die doelstelling dichterbij brengen.

Eerder onderzoek dat de Universiteit Utrecht en het RIVM in opdracht van STOWA uitvoerden, wijst uit dat waterbeheerders goed moeten samenwerken met de landbouwsector en de ruimtelijke ordening, willen de KRW-doelen tijdig worden gehaald. Verschillende perspectieven en onduidelijkheid over de verdeling van rollen, taken en het gebruik van de beschikbare uitvoeringsinstrumenten staan verbeteringen in de weg. Ook de Raad voor leefomgeving en infrastructuur en het Planbureau voor de leefomgeving hebben dat geconcludeerd.

Het onlangs gestarte project 'KRW: bestuurskundig-juridische bouwstenen voor het verhogen van doelbereik' bestaat uit twee onderzoekstrajecten en een gebruiksspoor. Het onderzoek, gefinancierd door STOWA, wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het RIVM. Het wordt begeleid door prof. dr. Hens Runhaar, prof. dr. Marleen van Rijswick en prof. dr. Frank Groothuijse van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

STOWA draagt zorg voor het ‘gebruikspoor’, waarin tussentijdse onderzoeksbevindingen en handelingsperspectieven direct beschikbaar worden gemaakt voor de praktijk. Gedurende het programma worden daartoe verschillende bijeenkomsten georganiseerd met regionale en landelijke waterbeheerders op operationeel, beleidsmatig en bestuurlijk niveau.