24 juni 2020

Infographics Sleutelfactoren

De ecologische sleutelfactoren (ESF’s) van STOWA geven inzicht in het ecologisch functioneren van watersystemen. Ze worden breed ingezet in het waterbeheer in Nederland. Bijvoorbeeld voor het afleiden van maatregelen en doelen voor de derde serie KRW-stroomgebiedbeheerplannen. STOWA heeft alle informatie over de ESF’s en de ecologische watersysteemanalyse overzichtelijk samengebracht in twee infographics: www.stowa.nl/esfstilstaand én www.stowa.nl/esfstromend

Wist u bijvoorbeeld dat er een waaier is waarin de ESF methodiek kort en helder wordt uitgelegd aan niet-specialisten, of dat er een overzicht is van alle benodigde invoerparameters voor analyses met de ESF’s? Dat de tools allemaal overzichtelijk bij elkaar staan op een webpagina en dat de iconen van de ESF’s kunnen worden gedownload? Dit zijn nog maar tipjes van de sluier. We nodigen u uit om te gaan kijken op de nieuwe pagina’s.

Bekijk het op www.stowa.nl/stilstaand

Bekijk het op www.stowa.nl/esfstromend

Wat zijn de ecologische sleutelfactoren?