Skip to main content Skip to main nav

03 maart 2020

Integrale aanpak microverontreinigingen

Chemie en biologie waren in het waterkwaliteitsbeheer lang gescheiden werelden. De chemie ging over stoffen en stofnormen, de biologie over het waterleven. Gelukkig kunnen er steeds scherpere relaties worden gelegd tussen chemische stoffen in het oppervlaktewater en de effecten ervan op het waterleven. Dat maakt de weg vrij voor een integrale aanpak. Een verheugende ontwikkeling, aldus ecotoxicoloog dr. Jaap Postma.

In het najaar van 2019 verscheen een wetenschappelijke notitie van het EU-project SOLUTIONS. Het is een project waarin nieuwe instrumenten zijn ontwikkeld voor effect- en risicobeoordelingen van stoffenmengsels. De titel van de notitie was veelzeggend: Mixtures of chemicals are important drivers of impacts on ecological status in European surface waters. Jaap Postma: "De notitie laat zien dat de aanwezigheid van chemische stoffen in het water - naast nutriƫnten en slechte hydromorfologie - een belangrijke sta in de weg vormt voor een goede ecologische waterkwaliteit. En dat in een gemiddelde verhouding van 1/3, 1/3, 1/3. Soms speelt toxiciteit een grotere rol, soms een minder grote rol. Maar het geeft wel aan dat we meer werk moeten maken van chemische verontreinigingen bij het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Toxiciteit is niet voor niets een belangrijk thema in de Kennisimpuls Waterkwaliteit."

< LEES HET HELE ARTIKEL >