Skip to main content Skip to main nav

02 augustus 2021

iPIGS voor bepalen toestand persleidingen

STOWA en stichting RIONED ontwikkelen in een reeks samenhangende projecten innovatieve methoden om het persleidingenbeheer te professionaliseren. In dit verband worden onder meer de mogelijkheden onderzocht van ‘Intelligent pigging’. Met deze methode kan de toestand van persleidingen van binnenuit kan worden vastgesteld.

In Nederland ligt ongeveer 13 duizend kilometer persleidingen voor het transport van ruim 1,9 miljard m3 afvalwater per jaar. Het grootste deel van de afvalwaterpersleidingen is tussen de 30 en 50 jaar oud. De faalfrequentie blijkt de laatste tien jaar te zijn opgelopen naar zo’n 200 incidenten per jaar. Een persleidingbreuk, zeker nabij een waterkering, of kwetsbaar oppervlaktewater, verstoort niet alleen het primaire proces, maar heeft mogelijk ook ernstige gevolgen voor de omgeving.

Uit de eerste inspecties lijkt het grootste deel van de persleidingen nog in goede conditie, maar specifieke stukken blijken ook juist snel te moeten worden vervangen. In veruit de meeste situaties is echter (nog) onbekend welke leidingdelen goed of slecht zijn. De vraag is hoe persleidingbeheerders op korte termijn een betrouwbaar beeld kunt krijgen van de toestand. Dat zou onder meer kunnen via ‘intelligent pigging’.

Een iPig (intelligent Pipeline Inspection Gauge) is een apparaat dat in een persleiding met de vloeistofstroom mee de leiding reinigt en tegelijkertijd de geometrie en conditie van de buiswand meet.

Een belangrijk voordeel is dat de persleiding in bedrijf kan blijven tijdens de meting. De iPig kan diverse sensoren bevatten, al naar gelang het leidingmateriaal, de te verwachten schades en de informatiebehoefte.

In een proeftuin hebben STOWA en stichting RIONED reeds onderzocht in hoeverre IPiGs, die van oorsprong zijn ontwikkeld voor de olie- en gasindustrie, ook kunnen worden toegepast, in het persleidingenbeheer. Daaruit blijkt dat inspectie via iPigs veel mogelijkheden beidt. Beide partijen hebben inmiddels ook een concept-handreiking opgesteld voor de wijze waarop intelligent pigging in het persleidingenbeheer kan worden toegepast.

In 2021 en 2022 verzamelen STOWA en stichting RIOND aanvullende praktijkervaringen bij gemeenten en waterschappen die hun persleidingen inline inspecteren. In 2022 hopen beide partijen met Europese subsidie een testlocatie te kunnen inrichten voor een benchmark van beschikbare persleidinginspectietechnieken.

Meer informatie: www.ipigs.nl