Skip to main content Skip to main nav

8 juni 2023

Jaarbericht 2022: business as usual?

Onlangs verscheen het Jaarbericht 2022 van STOWA, met daarin een compact overzicht waar we in 2022 aan werkten en wat we hebben bereikt. De thema’s Waterveiligheid, Klimaatadaptatie, Waterkwaliteit, Energietransitie en Circulaire economie uit onze strategienota waren daarin leidend. Dat lijkt business as usual. Maar 2022 was dat allerminst, aldus directeur Joost Buntsma.

> Ga direct naar het Jaarbericht


STOWA kon. na twee jaar Corona, wetenschappers en waterschappers tijdens werksessies, symposia en andere bijeenkomsten weer in levende lijve spreken en ontmoeten. Buntsma: “Dat was wel even wennen, maar we hebben de draad vrij snel weer opgepakt. Dat resulteerde in een groot aantal live kennisbijeenkomsten, terwijl de webinars ook een vaste plek hebben verworden in ons aanbod. En we konden gelukkig wat verlaat alsnog met onze achterban het vijftigjarig bestaan vieren.”

Op organisatorisch vlak werden in 2022 belangrijke besluiten genomen en acties ondernomen. Het STOWA-bestuur besloot de Strategienota 2019-2023 ‘Energie in synergie’ te verlengen en op te waarderen, in plaats van een nieuwe op te stellen; de nota heeft nog weinig aan actualiteit ingeboet.

Na acht jaar voorzitterschap nam Luc Kohsiek afscheid van het bestuur en droeg hij het voorzitterschap over aan Geert-Jan ten Brink. De opengevallen plek werd ingenomen door Marijn Ornstein, dijkgraaf van Vallei en Veluwe. In mei traden Tessa van de Wijngaart en Oscar van Dam als respectievelijk programmamanager Waterkwaliteit en Ecologie en programmamanager Waterveiligheid toe tot het STOWA-team. U leest er meer over in ons jaarbericht.