Skip to main content Skip to main nav

03 januari 2022

Joost Buntsma over uitstoot broeikasgassen veenweiden

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) heeft twee podcastseries gelanceerd: Studio Veenweide en Studio Veenweide – De Verdieping. In deze series delen betrokkenen kennis over verschillende aspecten van de uitstoot van broeikasgassen. In de zesde en laatste aflevering komt ook STOWA-directeur Joost Buntsma aan het woord.

In de podcastserie Studio Veenweide gaat Inge Diepman vanuit de studio in Zegveld in gesprek met onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers over een van de zes M's: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, Maatschappelijk kosten-batenanalyses (MKBA’s), Maatregelen en Monitoren.

Inge Diepman spreekt in de laatste podcast met Joost Buntsma, Jan Jaap de Graeff (Rli) en Bart Kruijt (WUR) over de samenhang tussen meten en monitoren en het belang van monitoren voor de lange termijn. Op welke niveaus wordt er gemeten en waarom is het van belang om langjarig te meten en te monitoren?

Studio Veenweide – De Verdieping is een aansluitende serie colleges over broeikasgasemissies in het veenweidegebied. In iedere aflevering geeft één onderzoeker een hoorcollege over de betreffende M. Alle podcasts zijn te vinden op www.nobveenweiden.nl/podcast en te beluisteren via verschillende platforms.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de emissie uit veenweiden moet worden verminderd met 1,0 Mton COper jaar in 2030. Maar hoe moet dat gebeuren? Wat is er inmiddels al bekend en wat nog niet? Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is opgericht om dat verder te onderzoeken. STOWA is een van de deelnemers.