Skip to main content Skip to main nav

3 maart 2022

Kalk-in-klei proeven Hedwige-Prosperpolder

Kun je klei erosiebestendig maken door er kalk aan toe te voegen? Dat is de vraag die centraal staat bij de ‘Kalk-in-klei’ proeven die op dit ogenblik in de Hedwige-Prosperpolder worden uitgevoerd.

De gedachte achter de proeven is dat de dijk steviger wordt door aan de klei van het dijklichaam kalk toe te voegen. Dit is een mogelijkheid voor voor de locaties waar weinig ruimte is dijkversterking, of op plekken met bebouwing, trappen of bepaalde overgangen. Op deze manier hoeft er ook minder grond aangevoerd te worden. Dit zorgt met elkaar voor lagere kosten en minder CO2-uitstoot.

 

Theorie en praktijk

Voor de praktijkproef zijn op een dijk in de Hedwigepolder verschillende testvakken aangelegd: één met goede dijkenklei en kalk, één met ongeschikte klei die geschikt wordt gemaakt door kalk toe te voegen en één met zoute klei en kalk. In ieder testvak staat ook een houten box. Deze staat symbool voor een dijkhuis. Zo kijken de onderzoekers wat de effecten van een dijkhuis op de dijk zijn. Met een golfoverslagsimulator wordt met een steeds toenemende belasting getest of en wanneer erosie optreedt. De simulator bootst overslaande golven na waarbij flinke hoeveelheden water, tot wel 190 liter water per meter per seconde, over het testvak stromen. Dat is veel meer dan de norm waaraan dijken nu moeten voldoen.

Deze praktijkproef volgt op een verkennende studie, uitgevoerd vanuit het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. De resultaten van de proef volgen later dit jaar.

Samenwerking

Vanuit Waterschap Limburg werkt het team van POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG) mee. Verder zijn kalkproducent Lhoist en Rijkswaterstaat nauw betrokken en heeft HWBP bijgedragen met een subsidie. De kennis met deze proeven wordt opgedaan, komt daarna van pas bij dijkversterkingsprojecten. Zowel in Limburg als in de rest van Nederland.

Meer weten over het Living Lab? Ga naar de projectwebsite