Skip to main content Skip to main nav

07 september 2020

'Kennis krijgt pas waarde als je het deelt'

Goed nieuws. De Kennisimpuls Waterkwaliteit brengt vanaf oktober driemaandelijks een nieuwsbrief uit. Hilde Passier van Deltares, trekker van het Werkpakket Communicatie binnen het KIWK-project Kennisvalorisatie, legt uit waarom.

> Aanmelden nieuwsbrief

"Met veel ambitie zijn we in de Delta aanpak waterkwaliteit gaan samenwerken en is de Kennisimpuls Waterkwaliteit opgezet," aldus Hilde Passier. "De eerste projecten zijn in 2018 gestart. Inmiddels wordt er hard gewerkt in tien verschillende projecten en worden er interessante resultaten geboekt. Maar: kennis heeft pas echt waarde als je het deelt en de resultaten worden toegepast in de praktijk. Sterker nog: de totale waarde wordt groter door de kennis te delen."

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Ook STOWA is actief betrokken bij de Kennisimpuls.

Bredere kennisuitwisseling

Ook het kennisprogramma heeft te maken met de gevolgen van Covid-19. Overleggen vinden veelal digitaal plaats. Die zijn vaak heel doelgericht en efficiënt, aldus Passier. Maar er is daardoor wel minder ruimte voor bredere kennisuitwisseling en minder tijd om informeel te delen waar iedereen zoal mee bezig is: "Daarom is het juist nu extra belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden van de zaken waar we mee bezig zijn. Om de kennis uit de projectomgeving te halen en met alle belangstellenden in Nederland te delen, geven we een extra impuls aan de communicatie van dit programma. Een belangrijk onderdeel daarin is de nieuwe nieuwsbrief."

Meld je aan via deze link en blijft automatisch op de hoogte van alles wat er gebeurt binnen het kennisprogramma. En: voel je vrij om de link door te sturen en de kennis nog verder te delen.

Meer weten de Kennisimpuls Waterkwaliteit? Ga naar www.kiwk.nl