Skip to main content Skip to main nav

16 februari 2021

Kennisfestival Do facts matter. The Day After...movie

De waterschappen staan voor enorme opgaven. Denk aan klimaatadaptatie, waterkwaliteit en circulariteit. Maar in hoeverre dragen kennis, feiten en inzichten bij aan goede besluitvorming over deze thema's, binnen en buiten het waterschap? Op 4 februari jl. stonden deze vragen centraal tijdens het kennisfestival ‘Do Facts Matter? Van onderbuik naar onderbouwd’, een initiatief van STOWA en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bekijk een impressie van deze dag via de aftermovie.

> Bekijk de Aftermovie hieronder.

> Alle presentaties terugkijken? Klik HIER


Dagvoorzitter Maarten Claassen heette de meer dan 750 deelnemers even na 9 uur van harte welkom op dit bijzondere festival, dat is ingericht als virtueel festivalterrein. Er staan vandaag maar liefst 22 sessie op het programma, gepresenteerd en ingeleid door meer dan tachtig inleiders en presentatoren. En dat allemaal online: een klein technisch huzarenstukje.

De Beste besluiten
Eén van de initiatiefnemers van dit festival, afdelingshoofd Onderzoek & Advies WDOD Auke de Ridder, kwam tijdens de opening kort aan het woord. Zijn onzekerheid over de werking van feiten in besluitvorming bij zijn waterschap boog hij de afgelopen jaren om in nieuwsgierigheid naar de werking van feiten en hoe je, in alle onzekerheid, toch de ‘beste besluiten’ kunt nemen. ‘Beste besluiten’ was ook de titel van de plenaire ochtendsessie die hij na de opening zelf mocht hosten. In die sessie was er onder meer een presentatie van Vincent Marchau, als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daar houdt hij zich bezig met lange-termijnplanning onder diepe onzekerheid. Zijn boodschap was helder. Veranderingen gaan tegenwoordig zo snel en systemen zijn zo met elkaar verknoopt, dat we er niet meer komen met traditionele besluitvorming, maar adaptiviteit moeten inbouwen, waarbij we op basis van monitoring tussentijds kunnen bijsturen. Hij vergeleek het met een zeilschip dat van A naar B vaart. Je hebt geen invloed op de wind (al kun je wel proberen toekomstige windrichtingen te voorspellen), maar je kunt wel steeds tijdig de stand van je zeilen aanpassen. Kortom: onze aanpak moet veranderen, aldus Marchau. Van ‘predict and act’  naar ‘prepair en adapt’.

Verstoffen
Tijdens de opening was er ook een korte gesproken column te horen van Daphne Depassé, specialist op het gebied van kennismanagement en auteur van het managementboek ‘Factor K. How to Make Knowledge Work’. In de column gaf ze aan dat de waarde van kennis toeneemt bij het afleggen van de route van ontwikkelen, via delen en borgen, naar gebruik. Maar het gebeurt volgens haar nog al te vaak dat de kennis er wel is, maar ergens op een plank ligt te verstoffen. Bijvoorbeeld omdat de kennis niet goed ontsloten wordt, of niet wordt aangeboden in een passende vorm. Soms ook zijn er sociale obstakels die een goed gebruik in de weg staan. Ze riep alle deelnemers op om kennis en inzichten te ‘activeren’, want: ‘het gaat er niet om wat je weet, maar wat je doet met het weten.’

Gedragswetenschapper Anjo Travaille zette aan het slot van de plenaire opening de zaak even op scherp door te stellen dat veruit de meeste keuzes die we maken, onbewust gebeuren. En dat als de feiten er wel zijn, de wijze van presentatie, omstandigheden en emoties vaak het laatste woord hebben in de besluitvorming. We kunnen onze besluitvorming volgens hem gelukkig wel verbeteren door kennis te hebben over de manieren waarop mensen keuzes maken en die kennis te benutten voor goede besluitvorming.

Do facts Matter? Bekijk de Aftermovie!