Skip to main content Skip to main nav

21 december 2020

Kerkrade gaat Superlocal...

De wijk Bleijerheide in Kerkrade is onderdeel van een uniek project: Superlocal. De wijk wordt gerenoveerd waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. WBL, WML en de gemeente Kerkrade hebben dit initiatief aangegrepen om ook de waterketen circulair in te gaan richten. Onderdelen daarvan zijn lokale drinkwaterwinning en de lokale behandeling van zwart en grijs afvalwater, inclusief het terugwinnen van energie en grondstoffen. Op 17 december jl. was dit het onderwerp van een speciaal webinar, georganiseerd door STOWA.

Het webinar terugkijken? Dat kan! KLIK HIER

Meer weten over het project Superlocal? KLIK HIER