Skip to main content Skip to main nav

20 juni 2022

KIWK-project Ecologie: naar de bron van de problemen

De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en levende (biotische) factoren. In het Kennisimpulsproject Ecologie hebben de onderzoekers de kennis over dit samenspel nog beter in kaart gebracht, aan de hand van de ‘Systeemgerichte Ecologische Stressanalyse’ SESA. Ook zijn op tal van plekken in Nederland de ecologische effecten van herstelmaatregelen geanalyseerd en zijn er monitoringadviezen opgesteld.

Over de resultaten van het project is onlangs een korte film verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Meer weten over het project? Kijk op www.stowa.nl/kennisimpuls-ecologie