Skip to main content Skip to main nav

8 februari 2023

Klei 'in veen' om bodemdaling en emissies tegen te gaan?

Op 30 januari 2023 organiseerde VIPNL in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) een webinar over Klei in veen. Klei in veen is een relatief nieuwe maatregel om bodemdaling en broeikasgasemissies uit veenweiden tegen te gaan en de draagkracht van veen te verbeteren.

Door middel van sproeien of uitstrooien worden kleideeltjes over de bodem verdeeld, die vervolgens door neerslag en bodemleven doordringen in het veen. Hierdoor veranderen de eigenschappen van het veen en treedt minder veenoxidatie op. Maar hoe werkt dit precies? Zijn alle soorten klei geschikt? En is er wel genoeg klei om deze maatregel breder toe te passen? Deze en andere vragen kwamen aan bod in dit webinar.

Mariet Hefting (Universiteit Utrecht/NOBV/VIPNL) gaf een presentatie over mechanismen in de bodem. Waarom breekt veen af? Wat gebeurt er als klei wordt toegevoegd aan veen en welk effect heeft dat op het proces van veenafbraak en op de uitstoot van broeikasgassen?

Maaike van Agtmaal (Louis Bolk Instituut/VIPNL) ging in op praktijkproeven met klei in veen. Welke pilots lopen er? Is elke kleisoort bruikbaar? En wat komt er uit de labproeven met klei in veen naar voren?

Tot slot ging moderator Frank Lenssinck (VIC/VIPNL) in gesprek met Bernd van den Berg (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard) en met Joyce Zuijdam (Rijkswaterstaat) over de mogelijkheden en voorwaarden voor toepassing in de praktijk. Hoe kijkt het waterschap naar deze maatregel? Hoeveel klei is er eigenlijk beschikbaar en waar halen we de klei vandaan?

Meer weten over het NOBV? Dat kan via deze link.

Webinar terugkijken? Dat kan hieronder.