Skip to main content Skip to main nav

03 augustus 2021

Klimaat Impact Monitor

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreem weer zoals wateroverlast, droogte en natuurbranden. Dit heeft gevolgen voor onze gezondheid, steden, infrastructuur, landbouw en natuur. Wageningse onderzoekers werken samen met overheden en verzekeraars aan een nieuwe omgeving waarin data over de gevolgen van extreem weer in één oogopslag te zien zijn: de Klimaat Impact Monitor. Dit gebeurt mede op initiatief van STOWA.

Extreme weersgebeurtenissen kunnen een grote maatschappelijke en economische impact hebben. De schade van het noodweer in onder andere Leersum van half juni bedroeg bijvoorbeeld circa 37 miljoen euro en ook de schade van de overstromingen in Limburg is naar verwachting groot. Meteorologische data over weersextremen is er genoeg, bijvoorbeeld hoeveel regen er op welke plek is gevallen, maar data over de gevolgen hiervan worden nog niet systematisch verzameld. De Klimaat Impact Monitor brengt hier verandering in. Het koppelt data aan elkaar om kennis te krijgen over de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten hiervan. De Klimaat Impact Monitor creëert één omgeving met informatie over de gevolgen van extreem weer, bijvoorbeeld schade aan gebouwen en motorvoertuigen, verminderde gewasopbrengst, ziektemeldingen en oversterfte.
 

De Klimaat Impact Monitor wordt de komende jaren ontwikkeld en zal uiteindelijk uitgroeien tot een web portal waarin de gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. Ieder jaar zal een overzicht gepresenteerd worden met de nieuwste gegevens, inclusief een overzicht van de schadedata van het Verbond van Verzekeraars.

De Klimaat Impact Monitor is een samenwerking tussen Wageningen University & Research, Verbond van Verzekeraars, Climate Adaptation Services (CAS), Stichting RIONED, STOWA en het KNMI. Het initiatief wordt ondersteund door de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.

Bron: stichting RIONED.