Skip to main content Skip to main nav

26 oktober 2021

Klimaatsignaal’21. Nieuwe meteo-onderzoeken

Het KNMI heeft onlangs de nieuwste inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat gepubliceerd: Klimaatsignaal’21. Een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de klimaatrisico’s voor Nederland. Deze bevindingen zijn belangrijk voor het regionale waterbeheer. STOWA start een nieuwe reeks meteo-onderzoeken

De toekomstscenario’s laten een grotere zeespiegelstijging zien dan voorheen, aldus het KNMI. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen, kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100 met 1,2 meter stijgen ten opzichte van begin deze eeuw. Als het smelten van de Antarctische IJskap op de Zuidpool versnelt, komt volgens de opstellers van Klimaatsignaal ’21 zelfs de 2 meter zeespiegelstijging in 2100 in zicht.

In 2014 berekende het KNMI dat in 2100 de grens 1 meter zou zijn. De berekende zeespiegelstijging is nu dus naar boven bijgesteld. Op de lange termijn wordt het verschil in zeespiegelstijging tussen niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen en het voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs zeer groot. In 2300 kan dit verschil al oplopen tot vele meters.

Extremere neerslag

Daarnaast blijkt uit het nieuwe onderzoek dat de zwaarste zomerbuien extremer worden, waarbij ook de kans op valwinden toeneemt. Naast de extreme buien kent de Nederlandse zomer ook een ander gezicht: dat van droogte. De kans op droge lentes en zomers is groter geworden. In het binnenland komt deze toename door klimaatverandering. Ons klimaat schuift steeds meer richting het klimaat van Zuid-Europa op.

Droogte

De sterkere opwarming van het noordpoolgebied speelt mogelijk een rol in de grotere kans op langdurige droogte of hitte. We kunnen namelijk langer met hetzelfde weertype te maken krijgen doordat de straalstroom (baan met hoge windsnelheden op circa 10 kilometer hoogte) mogelijk zwakker wordt door een afname van het temperatuurverschil tussen pool en tropen.

Hoe trager de straalstroom meandert, hoe groter de kans dat hetzelfde weerbeeld langer blijft bestaan, aldus het KNMI. 

Meteo-onderzoeken STOWA

De gevolgen van klimaatverandering kunnen van grote invloed zijn op het regionale waterbeheer. STOWA wil de waterbeheerders zo goed mogelijk ondersteunen met actuele informatie. Met het oog hierop start STOWA in samenwerking het Waterschapshuis een reeks projecten om de meteorologische informatievoorziening voor het regionale waterbeheer verder te verbeteren. Hiermee kunnen de waterschappen de impact van klimaatverandering in hun beheergebied in beeld brengen. > Lees de projectbeschrijving

IPCC en KNMI-klimaatscenario’s

Het KNMI brengt om de circa zeven jaar nieuwe klimaatscenario’s uit. De volgende publicatie wordt medio 2023 verwacht. Met het Klimaatsignaal’21 geeft het KNMI een tussentijdse stand van zaken.

Het Klimaatsignaal’21 is gebaseerd op het zesde rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat in augustus is verschenen. In het rapport is deze kennis aangevuld met waarnemingen en onderzoek van het KNMI.

Het IPCC heeft deze zomer vastgesteld dat de opwarming van de aarde door de mens is veroorzaakt. Ook concludeerde het klimaatpanel dat met de huidige uitstoot van broeikasgassen de atmosfeer over 10 jaar al zoveel broeikassen bevat dat de 1,5 °C grens waarschijnlijk permanent overschreden wordt.