28 november 2018

Legionella aangetroffen bij warme deelstroombehandelingen

Recentelijk is bij enkele warme deelstroombehandelingen op rwzi's in Nederland Legionella aangetroffen. Dit was voor voor STOWA aanleiding om met waterschappen die een warme deelstroombehandeling hebben, om de tafel te gaan zitten. Er is voorgesteld intensiever te gaan monitoren, extra alert zijn op de ARBO voor medewerkers en gezamenlijk na te gaan denken over verdere onderzoeken.

In een artikel in het Brabants dagblad van 22 september jl. werd gerefereerd aan Legionellabesmettingen veroorzaakt door aerosolen van een industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (iazi) van een vlees- of slachtafvalverwerkende industrie. Ook worden er in het buitenland sporadisch gevallen van Legionellabesmetting gemeld, veroorzaakt door afvalwaterzuiveringen. Eerdere studies van STOWA (o.a. Risico van blootstelling aan Legionella op rwzi’s, 2002-16) gaven aan dat gezondheidsrisico’s veroorzaakt door Legionella niet uitgesloten konden worden, maar ook niet aannemelijk waren. Er zijn, voor zover bekend, ook geen besmettingen van Legionella bij rwzi-medewerkers voorgekomen in Nederland. Er was daarom toen geen reden om aan te nemen dat ook rwzi’s een verhoogd gezondheidsrisico hebben.

Recentelijk blijkt echter dat bij enkele warme industriële en communale deelstroombehandelingen in Nederland Legionella is aangetroffen. Dit gecombineerd met de besmetting in Brabant was zoals gezegd voor STOWA aanleiding met waterschappen die een warme deelstroombehandeling hebben, om de tafel te gaan zitten. Er is voorgesteld intensiever te gaan monitoren, extra alert zijn op de ARBO voor medewerkers en gezamenlijk na te gaan denken over verdere onderzoeken.

Vragen? Neem contact op met Imke Leenen of Cora Uijterlinde van STOWA.