Skip to main content Skip to main nav

6 december 2021

Literatuuronderzoek naar bronnen en gedrag PFAS in afvalwater

STOWA heeft, in aanvulling op de PFAS-meetcampagne bij rwzi’s, literatuuronderzoek laten doen naar de bronnen van PFAS in afvalwater en het gedrag van PFAS in de afvalwaterzuivering. Uit de studie komt naar voren dat de aanwezigheid van industrieel afvalwater een belangrijke invloed heeft op de totale PFAS-vrachten in rioolwaterzuiveringen. Dit betekent dat voor bronmaatregelen om PFAS in afvalwater te voorkomen, de nadruk zou moeten liggen op industrieën die zijn aangesloten op rwzi's, aldus de onderzoekers.

PFAS zijn zorgwekkende chemische verbindingen omdat ze zeer moeilijk afbreken. Deze stoffen komen via afvalwater in oppervlaktewater en grondwater terecht, waar ze ecosystemen en drinkwater kunnen beïnvloeden. STOWA heeft dit jeer een meetcampagne opgezet om PFAS in verschillende rwzi’s te meten (STOWA 2021-46). Ter ondersteuning van de interpretatie van de meetcampagne heeft een team van nationaal water-, bodem, en energietrainees in opdracht van STOWA de onderhavige literatuurstudie uitgevoerd.

De onderzoekers hebben de resultaten van de STOWA meetcampagne en een andere Europese meetcampagne samengevoegd en geanalyseerd. De conclusies van de beide meetcampagnes zijn naast resultaten uit wetenschappelijk literatuur gelegd om meer inzicht te krijgen in de bronnen en het gedrag van PFAS in afvalwater.

De literatuurstudie en de meetcampagnes ondersteunen de belangrijkste conclusies. Ten eerste dat PFAS vooral vanuit industrieel afvalwater komen en in mindere mate vanuit huishoudelijk afvalwater;  ten tweede dat PFAS-precursors (zie onder) een groot deel van de totale PFAS in afvalwater omvatten en daarom meer aandacht verdienen in studies over PFAS. Daarnaast is gevonden dat de aanwezige PFAS en hun concentraties per rwzi in de tijd redelijk gelijkmatig zijn, terwijl deze sterk verschillen tussen rwzi's onderling. Dit duidt erop dat er sprake is van verschillende voorliggende bronnen voor de PFAS in het influent.

Wat betreft precursors: sommige PFAS zijn stabiel in rwzi's, terwijl andere groepen van PFAS niet stabiel zijn (precursors), en in deze stabiele PFAS worden omgezet tijdens de zuiveringsstappen. Precursors omvatten een significant deel van de PFAS-vrachten naar rwzi’s en verdienen daarom meer aandacht binnen de PFAS-problematiek.

Meer weten over de meetcampagne? > Bekijk het nieuwsbericht hierover op onze website.