Skip to main content Skip to main nav

23 mei 2023

Lonkende perspectieven op Young Talent Day 2023

Wat voegen de perspectieven van een klimaatpsycholoog, een filosoof, een jurist, een transitiedenker én de natuur zelf toe aan het waterbeheer van de toekomst? Het korte antwoord: heel veel. Tijdens de Young Talent Day (YTD) van STOWA kregen 250 jonge watermensen op deze manier talloze nieuwe inzichten en indrukken aangereikt.

“Fantastisch dat er zoveel jonge waterprofessionals in de startblokken staan om hun bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig watersysteem. De energie die zij meebrengen, is gewoon voelbaar’’, aldus Bas van der Wal van STOWA. En daar was geen woord van gelogen. Dagvoorzitter Fleur van Gool heette alle jonge waterprofessionals welkom. Ze benadrukte dat het enorm belangrijk is om de kennis en de talenten van jonge waterprofessionals zo goed mogelijk te benutten. Daar trekt ze zelf hard aan, want Fleur is bij STOWA de drijvende kracht achter Jong Waterbeheer. Dit project, waarvan YTD een uitvloeisel is, is bedoeld om jonge en oude waterprofessionals met elkaar te verbinden en de uitwisseling van kennis en inzichten tussen beide groepen te faciliteren. Want, zoals directeur Joost Buntsma van STOWA de jongeren voorhield: “We hebben jullie nieuwe ideeën, nieuwe perspectieven en nieuwe gedachten keihard nodig voor de enorme opgaven waar we voor staan in het waterbeheer.” Daarbij speelt ook nog een andere reden, die Buntsma niet onder stoelen of banken stak. De watersector vergrijst. De sector heeft volgens hem dus niet alleen de kwaliteit nodig van jonge waterprofessionals, maar ook de kwantiteit, de aantallen.

Rechten voor de natuur

De dag werd inhoudelijk afgetrapt door Jessica den Outer (rechtsonder). Jessica strijdt ervoor dat ook de natuur rechten krijgt, juist om de belangen van ecologie goed mee te wegen bij bijvoorbeeld vergunningverlening aan bedrijven of grote infrastructurele projecten. Inmiddels hebben al zo’n veertig landen volgens Den Outer op de een of andere manier de rechten voor de natuur vastgelegd in wet- en regelgeving. Dat heeft ook al geleid tot de eerste positieve resultaten, waarbij ecologie naast economie een gelijkwaardige positie inneemt.

Als voorbeeld noemde zij de zoutwaterlagune Mar Menor in Noord Spanje: een vervuilde zoutwaterlagune aan de Middellandse Zeekust nabij Murcia die begin 2022 de status van eigen rechtspersoon kreeg. Ze noemde dit een goed voorbeeld hoe we het ook In Nederland zouden kunnen aanpakken.

Ambtenaritis

De deelnemers aan deze dag konden na het inspirerende verhaal van Den Outer een keuze maken uit een rijk aanbod aan workshops, waarin de jongeren hun kennis en vaardigheden konden uitbreiden. Een kleine greep: wanneer is iets niet meer een project maar een transitieopgave, waar krijg je dan mee te maken en waar moet je aan denken als je aan een transitie-opgave werkt (transitiedenken)? Hoe ontdek je je eigen talenten en zorg je ervoor dat jouw talenten in een bedrijf of organisatie tot bloei kunnen komen (ecosysteem van de werkvloer)? Hoe kun je beter communiceren zonder ambtelijk jargon en mét beelden in plaats van woorden (ambtenaritis)? En wat kan je helpen om te zorgen dat er in gesprekken meer en beter naar elkaar wordt geluisterd, waardoor vastgeroeste meningen worden losgelaten en nieuw denken ontstaat (socratisch gesprek)?

Tussendoor was er ook nog voldoende tijd voor spel en plezier. Jongeren konden onder meer deelnemen aan een percussieworkshop, boogschieten, kanovaren, of als echte schaapherders een proeve van herder-bekwaamheid afleggen (foto nder). Het leverde veel leuke, speelse en soms hilarische momenten op. Het was in ieder geval zeer goed voor de onderlinge saamhorigheid, zo bleek in de loop van de dag.

1,5 graden

Aan het einde van de dag kwamen alle deelnemers weer bijeen voor de tweede plenaire spreker van de dag, klimaatwetenschapper Tim van Hattum. Die stuurde ze naar huis met een hoopvolle boodschap: de oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan zijn beschikbaar,

de opwarming beperken tot 1,5 graden is nog mogelijk en natuur zal daarin een essentiële rol moeten spelen. Van Hattum bundelde de oplossingen in het boek ‘Only Planet. Klimaatgids voor de 21ste eeuw’ dat in 2022 verscheen. Hij beschrijft daarin zeven routes naar een hoopvolle toekomst. Die routes betreffen onder meer investeren in natuur om extremen op te vangen. Maar ook het duurzaam beheren van water, een andere voedselvoorziening (meer plantaardig) die in balans is met het natuurlijke water- en bodemsysteem, het vergroenen van steden en de transitie van welvaart naar welzijn.

Nederland kan volgens Van Hattum een gidsland zijn, want we hebben als laaggelegen land direct te maken met de gevolgen van klimaatverandering, maar ook de kennis en het geld om er echt iets aan te doen. Daar hebben we volgens Van Hattum de jongeren hard bij nodig. Vandaar zijn oproep: “Laat van je horen, ga de barricades op, stel kritische vragen en ga aan de slag. Dan kan de toekomst er fantastisch uit zien."