21 april 2020

Lumbricus: ode aan de regenworm (en meer)

Wormen kun je beschouwen als collega’s van de waterschappen. Met miljoenen tegelijk zorgen zij dat de bodem meer water op kan nemen bij wateroverlast en meer water vast kan houden bij droogte. Reden genoeg om er een kennisprogramma naar te vernoemen: Lumbricus. Maar de deelnemers aan Lumbricus kijken verder dan alleen wormen.

Binnen het kennisprogramma Lumbricus doen waterschappen, kennisinstellingen, organisaties en ondernemers gezamenlijk onderzoek doen naar maatregelen die bijdragen aan een klimaatrobuuster bodem- en watersysteem. Van het telen van droogteresitentere gewassen en klimaatadaptieve drainage tot natuurlijke beekherstelmaatregelen. Het doel: een klimaatrobuuste inrichting van de hogere zandgronden, met ruimte voor landbouw, natuur, cultuur en recreatie. Ook STOWA neemt hieraan deel. Veel van de maatregelen worden geïmplementeerd en beproefd in proeftuinen in Oost en Zuid Nederland.

In de online editie van Wet Waterschap verscheen onder de kop 'Ode aan de Regenworm' onlangs een interessant artikel over dit bijzondere programma, waarvan de resultaten in de loop van dit jaar bekend worden. In het voorjaar van 2021 vindt een afsluitend symposium plaats.

> Lees het artikel

Bron: Het Waterschap / Harmke Berghuis