Skip to main content Skip to main nav

11 januari 2023

Meld je aan voor het 'Leerprogramma circulaire waterschappen'

Wil je weten wat het begrip circulariteit betekent voor jezelf, het waterschap waarbij je werkt en de omgeving waarin je werkt? Heb je behoefte aan (meer) handvatten om aan deze transitieopgave bij te dragen? Goed nieuws! Op 17 maart start het 6-daagse leerprogramma ‘Circulaire Waterschappen’, dat zich vooral richt op de vraag hoe je de transitie aanpakt. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door STOWA en de Unie van Waterschappen.

De cursus is volgeboekt maar er komt waarschijnlijk een vervolg! Heb je daarvoor interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met Lotte Dietz

Waterschappen hebben de ambitie om 100 % circulair te zijn in 2050. Met als eerste stap 50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030. Het realiseren van de Circulaire Waterschappen is geen bijkomende taak voor de waterschappen, maar een nieuwe manier van denken en doen, onderdeel van de watertransitie. In het Verhaal van de Circulaire Waterschappen. Bouwstenen voor de strategie , een publicatie van de Unie van Waterschappen. (PDF) wordt verandering van gedrag, organisatie en systeem al aangemerkt als een essentiële hoofdlijn in de strategie richting een circulaire economie. Dit is je kans om hier meer over te leren en je verandervaardigheden te ontwikkelen. Wees er snel bij. Voor de eerste editie, die start op 17 maart 2023, zijn slechts 12 plekken te vergeven.

Het leerprogramma is bedoeld voor (potentiële) toekomstmakers die zich bezig (gaan) houden met circulaire transitieopgaven en biedt daarin zowel kennis als een platform om samen te leren. Tijdens het programma wordt theorie afgewisseld met de dagelijkse praktijk en inspiratie door gastdocenten.

In de bijlage vind je meer informatie en de mogelijkheid je aan te melden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lotte Dietz van organisator VanWaarde. Haar contactgegevens staan in de bijlage.