Skip to main content Skip to main nav

22 september 2020

Met RadarTools extreme neerslag beter in beeld

Met de nieuwe RadarTools software krijgen (stedelijke) waterbeheerders per gemeente een beter inzicht in de hevigheid en ruimtelijke verdeling van geregistreerde extreme neerslag. Het instrument helpt mee aan de onderbouwing van maatregelen om de gevolgen van extreme buien te beperken. Stichting RIONED en STOWA hebben het nieuwe instrument op 22 september gelanceerd.

RadarTools geeft per gemeente een lijst van extreme buien sinds 2008, gebaseerd op de neerslagradarinformatie van het KNMI. Per gebeurtenis is de totale neerslagsom, maar ook de ruimtelijke verdeling van de neerslag beschikbaar. Voor het karakteriseren van deze extreme gebeurtenissen wordt tevens rekening gehouden met uiteenlopende verschillen in duur van de extremen. Dit gebeurt door de neerslaghoeveelheden te presenteren in tijdvakken van 15 minuten tot 24 uur. Kortdurende extreme buien geven doorgaans de meeste overlast in de bebouwde omgeving, maar soms veroorzaken ook veel langer durende neerslaggebeurtenissen schade.

Kenmerken

RadarTools informeert gemeenten en waterschappen over de kenmerken van extreme neerslag. Hierdoor kunnen zij beter verbanden leggen tussen de neerslag en de impact op de grond. Viel de overlast of schade mee of tegen, afgezet tegen de zwaarte van de bui? Dit geeft een belangrijke aanwijzing over de kwetsbaarheid van een gebied voor schade door hevige neerslag.

RadarTools is erop gericht om die informatie te kunnen delen met anderen in vergelijkbare gebieden in Nederland. Extreme gebeurtenissen op een gebied komen maar zelden voor. Daarom moeten alle betrokkenen kunnen leren van alle extreme neerslagebeurtenissen ook al zijn de buien elders in Nederland gevallen. De informatie van extreme buien en een inventarisatie van de gevolgen zijn ook een belangrijke input voor het toetsen van rekenmodellen aan de praktijk. Een betrouwbaar rekenmodel om de gevolgen van een extreme bui op een gebied te reproduceren is een belangrijke basis voor een zinvolle risicoafweging van maatregelen tegen wateroverlast.

Gegevens

Voor het filteren van extreme neerslaggebeurtenissen gebruikt RadarTools de neerslagradarinformatie van het KNMI sinds 2008. Sinds kort wordt ook gebruik gemaakt van een van de IRC-radarproducten (IRC = internationale radarcomposiet) dat is ontwikkeld door het KNMI, in opdracht van het Waterschapshuis (als onderdeel van het project ‘Weer Informatie voor Waterbeheerders’), STOWA en Rijkswaterstaat. Radartools is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over een geregistreerde extreme neerslaggebeurtenis: gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, verzekeraars, grondeigenaren, agrariërs én geïnteresseerde particulieren.

Op radartools.nl vindt u meer informatie en kunt u de software downloaden