Skip to main content Skip to main nav

1 december 2019

MID MIX: veelbelovend slibverwerkingsalternatief

Onlangs zijn praktijkproeven afgerond met het MID MIX proces, een nieuwe methode van slibverwerking. De onderzochte techniek lijkt een kansrijk nieuw alternatief voor andere vormen van slibeindverwerking, en zou kunnen helpen om de huidige tekorten in de slibverwerkingscapaciteit op te vangen.

Nederlandse waterschappen zijn al langere tijd bezig energie en kosten te besparen en grondstoffen terug te winnen. De eindverwerking van zuiveringsslib heeft een belangrijk aandeel in de kosten en het energie- en grondstoffenverbruik van de waterschappen. Dus hier valt de nodige winst te boeken. Daar komt bij dat de capaciteit voor slibeindverwerking momenteel tekort schiet, waardoor er naarstig wordt gezocht naar nieuwe verwerkingscapaciteit. Dit was voor STOWA en enkele waterschappen aanleiding het MID MIX proces nader te onderzoeken.

Ongebluste kalk

In een MID MIX installatie reageert ontwaterd zuiveringsslib onder specifieke condities met ongebluste kalk. Daarna resteert een fijn wit poeder, genaamd Neutral. Dit kan worden toegepast als bouwstof. De kosten voor het MID MIX proces zijn naar verwachting competitief met gangbare slibeindverwerkingstechnieken. De duurzaamheid van het proces hangt af van de uiteindelijke toepassingsmogelijkheden van Neutral als bouwstof.
 

De MID MIX techniek vereist relatief beperkte investeringen en is eenvoudig op te schalen. Hierdoor zou het bij uitstek een techniek kunnen zijn om de huidige tekorten in de eindverwerkingscapaciteit op te vangen, aldus de opstellers van het rapport.

Er is in dit onderzoek een pilot uitgevoerd met ontwaterd slib dat afkomstig was van vier locaties, namelijk rwzi Amersfoort (Waterschap Vallei en Veluwe), Maastricht-Limmel (Waterschapsbedrijf Limburg), Mierlo (Waterschap de Dommel) en Katwoude (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

> Download het onderzoeksrapport