24 augustus 2018

MLV onder de aandacht

STOWA en HKV Lijn in Water werken samen met andere betrokken partijen aan de herijking van het begrip meerlaagsveiligheid. "We zoeken naar mogelijkheden om het MLV-gedachtegoed opnieuw onder de aandacht te brengen op de verschillende agenda’s te plaatsen," aldus Rob Ruijtenberg van STOWA.

Het concept Meerlaagsveiligheid werd in 2009 geïntroduceerd in het Nationaal Waterplan. Het is bedoeld als een duurzaam waterveiligheidsbeleid voor overstromingen uit het hoofdwatersysteem. Het bestaat uit een combinatie van drie lagen. De eerste laag is preventie: het zoveel mogelijk voorkomen van overstromingen. De tweede laag richt zich op het realiseren van een duurzame ruimtelijke inrichting. De derde laag zet in op een betere (organisatorische) voorbereiding op een mogelijke overstroming (rampenbeheersing).

In de afgelopen jaren is in onderzoeken en pilots gezocht naar antwoorden op de vraag welke aspecten van het concept meerlaagsveiligheid bruikbaar zijn voor de toekomst. Inmiddels is een werkdocument opgesteld met tips en leerpunten.

 

Ruijtenberg: "Samen met de landelijke werkgroep gevolgbeperking wordt dit de komende tijd verder uitgewerkt tot praktische tips. STOWA zou in deze context heel graag meekijken en meelopen in andere dergelijke pilots om verder te leren en de geleerde lessen toe te passen. We houden op 14 september a.s. daarom een bijeenkomst om deze leerpunten te bespreken en met elkaar te onderzoeken wat de volgende stap kan zijn. De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 11.30 uur vindt plaats bij Seats2Meet in Amersfoort, Stationsplein 49. U kunt zich aanmelden via stowa@stowa.nl, o.v.v. Deelname MLV-bijeenkomst.
 
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de organisatoren Hanneke VreugdenhilLudolph Wentholt of Rob Ruijtenberg.