Skip to main content Skip to main nav

6 maart 2023

Modellering wateropname gewassen verbeterd voor de Waterwijzer Landbouw

In het kader van een TKI-Deltatechnologie project is onderzocht of er betere modelconcepten beschikbaar zijn voor de wateropname door gewassen. De aanleiding hiervoor was het feit dat in Waterwijzer Landbouw, maar ook in NHI/LHM simulaties, problemen werden ondervonden voor sommige bodemprofielen, met name profielen waarin een laag zware klei aanwezig is.

In het TKI project zijn twee bestaande proces-georiƫnteerde (microscopische) wateropnamemodellen toegevoegd in het simulatie model SWAP, als alternatief voor het (macroscopische) Feddes-model, en er is een functionaliteit in SWAP toegevoegd waarbij de wortelverdeling zich dynamisch in de tijd aanpast aan de omstandigheden, waarbij aangroei vooral daar plaatsvindt waar de omstandigheden (m.b.t. water, zuurstof) het meest gunstig zijn. Anders dan bij het Feddes-concept houden de microscopische wateropnamemodellen rekening met de hydraulische eigenschappen van de bodemlagen bij het berekenen van de wateropnamesnelheid. Het blijkt dat volgens de microscopische wateropnameconcepten er in de meeste gevallen meer water beschikbaar is voor opname dan volgens het klassieke Feddes-concept.

Standaard wordt in SWAP simulaties uitgegaan van vooraf opgelegde bewortelingsprofielen die niet veranderen in de tijd. Dynamische wortelverdeling laat zien dat de bewortelingsprofielen in droge en natte jaren onderling verschillend zijn, en dat deze profielen nauwelijks afhangen van het initieel veronderstelde bewortelingsprofiel.

Beide onderdelen zijn uitgebreid beschreven in WENR-rapport 3230 dat hier geraadpleegd kan worden.

Meer weten over de Waterwijzer Landbouw? Ga naar www.waterwijzer.nl