Skip to main content Skip to main nav

21 juni 2022

Nader kennismaken met Oscar van Dam

In mei is Oscar van Dam gestart als de nieuwe Programmamanager Waterveiligheid bij STOWA. Eén van de programma’s binnen het thema waterveiligheid van STOWA is het Programma Instandhouding Waterkeringen PIW. Wat beweegt Oscar, wat zijn zijn plannen en ambities voor PIW de komende jaren en wat heeft hij met water?

Om met die laatste vraag te starten; water heeft altijd al een rol gespeeld in Oscars leven. Zowel in zijn werk als privé. Hij is een actief kajakker en net zoals in zijn carriére zoekt hij de diversiteit op. Zo speelt Oscar de teamsport kajakpolo, doet hij aan wildwatervaren en zeekajak. Ook geniet hij ervan om in zijn eentje op pad te zijn. Zo is hij onlangs helemaal opgeladen in een merengebied in Zweden met slechts zijn kajak en kampeerspullen.

Carrière

Oscar blikt terug op zijn carrière tot nu toe: “Na mijn promotie bij de UU en docentschap aan de VU ben ik naar een ingenieursbureau gegaan, waar ik in aanraking kwam met dijkinspectie. Na de doorbraak in Wilnis in 2003 kreeg mijn bureau de opdracht om een applicatie te maken om de dijk mee te inspecteren. Daaruit is onder de vleugels van STOWA Digispectie ontstaan en later de Digigids.” De kennismaking met waterkeringen smaakte naar meer. Oscar ging aan de slag bij Hoogheemraadschap Delfland, waar hij 5 jaar als Objectbeheerder Waterkeringen gewerkt heeft, voordat hij solliciteerde naar zijn huidige rol bij STOWA. “Zo is de cirkel mooi rond. Ik neem van drie sectoren – onderwijsinstelling, marktpartij en overheid – vakkennis en ervaring mee, ” besluit Oscar.

Ervaring

Zijn carrièrepad heeft Oscar veel ervaring opgeleverd. “Wat ik vooral heb geleerd en wat nu ook mijn drijfveer is, is het benoemen van het toegepaste karakter van onderzoek. We hebben fundamenteel onderzoek nodig, maar daarnaast praktisch gericht, zodat een oplossing gebruikt gaat worden en hopelijk toepasbaar is voor meerdere waterschappen. Je kan veel standaard technieken en procedures bedenken, maar voor een individueel waterschap helpt een beetje maatwerk bij de implementatie en acceptatie.” licht Oscar toe.

“Of mijn carrièrepad een heel bewuste keuze is? Niet echt, dingen zijn voorbijgekomen. Maar, als kansen voorbijkomen, moet je er wel klaar voor zijn. Dat gebeurde zeker bij de overstap naar STOWA. Ik had al ambities richting programmamanager en dat is nu gelukt. Wat ik zo mooi vind aan deze baan zijn het op landelijke niveau werken aan waterveiligheid door onderzoek in combinatie met kennisdeling en het ondersteunen van de waterkeringbeheerder. Die combinatie bevalt me goed.” zegt Oscar.

PIW

De eerste PIW-activiteiten voor Oscar zijn de Kennisdag en de Voorkennisdag in juni. Verder zijn er contouren voor een vervolg van PIW die hij moet gaan invullen. Oscar: “Ik ga gesprekken hebben met Rijkswaterstaat om te bepalen waarom we iets willen, hoe we het moeten inrichten en wat de hoofdthema’s zijn. En ik ga komende maanden op stap om de PIW achterban te spreken. De resultaten uit die gesprekken neem ik dan mee in de verdere invulling van het programma.” 

PIW is het professionaliseren van het instandhouden van de waterkeringen. Waarom is dat belangrijk? “Een algemeen idee is: “je bouwt of verbetert een waterkering en dan is het klaar.” Maar 90 tot 95% van de levensduur van de dijk gaat om instandhouding. Dat is dus ontzettend belangrijk. Verbeteren van een dijk is ook belangrijk, maar met goede instandhouding kan je de verbeteropgave mogelijk uitstellen. Dat kan over de jaren heen, en voor het gehele areaal waterkeringen, een enorme besparing opleveren.” legt Oscar uit.

Ambitie

Thema’s waar Oscar zich mee gaat bezighouden zijn de vraagstukken rondom de impact van droogte op dijken, de Zorgplicht primaire keringen en de mogelijkheid dit ook voor regionale keringen in te richten. Daarnaast met de doorontwikkeling van risocogestuurd beheer en onderhoud (RGBO) en het gebruik van de NEN 2767 daarin en de samenwerking met het Waterschapshuis, bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbeheer. Wat hij graag zou realiseren in de komende vijf jaar? “Ik ken PIW vanuit de onderzoeken waar ik zelf ook aan heb meegewerkt, zoals RGBO. Ik zie dat het echt iets oplevert, maar ik realiseer me ook dat het tijd kost. Als over vijf jaar alle waterschappen met RGBO bezig zijn, zou dat mooi zijn. Dat is een stevige ambitie. Verder wil ik de beheersmaatregelen die je kunt treffen voor droogte verder brengen. Ten slotte zoek ik de samenwerking binnen het STOWA bureau om een invulling te kunnen geven aan een integrale risicobenadering van wateroverlast.”

Ga in gesprek met Oscar!

De komende maanden bezoekt Oscar alle waterschappen, provincies en de Unie van Waterschappen om over STOWA en programma PIW te praten. Welke kennisvragen heb jij? Is er een innovatie die jullie gebruiken die ook interessant is voor andere waterschappen? Met welke collega’s of experts zou je meer willen samenwerken? Denk er alvast over na en ga in gesprek of stuur een mailtje aan vandam@stowa.nl.