Skip to main content Skip to main nav

11 mei 2022

Natuurlijke plasticvervanger een stap dichterbij

Op 10 mei is op het terrein van HVC in Dordrecht een demonstratiefabriek geopend waarin uit natuurlijke reststoffen een grondstof wordt geproduceerd voor een nieuwe natuurlijke plasticvervanger. Het materiaal heeft de voordelen van plastic maar niet de nadelen: het is licht en vormbaar, is verwerkbaar als plastic én volledig biologisch afbreekbaar, waardoor er geen microplastics in de natuur worden achtergelaten. Ook STOWA is bij deze demo betrokken.

Drie producenten gaan de nieuwe natuurlijke plastic-vervanger uitproberen en toepassen. De samenwerkingspartners zien legio mogelijkheden: van afbreekbare kweeknetjes en landbouwplastic tot zelfhelend beton. Voor de verdere toekomst wordt gekeken naar consumententoepassingen met een groot risico dat microplastics in het milieu komen, zoals schoenzolen en textiel.

Publiek private samenwerking

De installatie is mogelijk door een bijzondere samenwerking tussen private en publieke partijen die elkaar vinden in het zetten van stappen naar een duurzame economie. Met de demonstratiefabriek willen de samenwerkingspartners een brug slaan naar een commerciële productie van de natuurlijke plastic-vervanger. De demonstratie-installatie maakt het voor een groot aantal geïnteresseerde bedrijven mogelijk om het nieuwe materiaal te testen en toe te passen in hun producten als alternatief voor plastic. Het doel is na de demonstratiefase op te schalen en grotere installaties neer te zetten die het mogelijk zullen maken om de natuurlijke plastic-vervanger op de markt te brengen. De samenwerkingspartners zijn blij met de start van de fabriek. Otto van der Galiën, Wetterskip Fryslân: “We hebben een natuurlijke, hoogwaardige én daarmee ook een zeer waardevolle toepassing gevonden die plastic uit aardolie kan vervangen en daarmee microplastic in het milieu fors kan terugdringen. 

We gaan het product nu produceren en laten uittesten door marktpartijen en zetten daarmee een belangrijke stap voorwaarts in de circulaire economie.”

Bacteriën

Het nieuwe materiaal wordt gemaakt uit natuurlijke reststoffen. De werking is als volgt. In afvalwater zitten veel vetzuren. De bacteriën in onze demonstratie-installatie ‘vreten zich vol’ met deze vetzuren en zetten het om naar een nieuw materiaal dat plastic kan vervangen. Zoals mensen vet in het lichaam opslaan, slaan deze bacteriën dit materiaal vervolgens als een energiereserve in hun cel op. Deze stof wordt eruit gehaald (‘gepurificeerd’), waarna er een poeder overblijft. Dat poeder kan gebruikt worden als natuurlijke plastic-vervanger in verschillende toepassingen.

De demonstratiefabriek wordt ontwikkeld en gerealiseerd door een samenwerkingsverband bestaande uit de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, STOWA, technologiebedrijf Paques Biomaterials en duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), AquaMinerals, TU Delft en Wetsus (kenniscentrum voor duurzame watertechnologie) steunen het initiatief met verdere kennisontwikkeling.