27 juli 2020

NHI nieuwsbrief

Onlangs verscheen de derde nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen.

Vijf jaar geleden hebben waterschappen, waterleidingbedrijven, provincies en het Rijk gezamenlijk een Programma van Wensen opgesteld voor een Nationaal Hydrologisch Instrumentarium dat consensus moest brengen op het gebied van hydrologische modellering. Afgelopen juni is deze samenwerking bezegeld met een formele samenwerkingsovereenkomt (SOK) tussen alle deelnemende partijen. Hierdoor komt een bedrag van bijna 4 miljoen euro beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het NHI en wordt nadrukkelijk de intentie uitgesproken om na deze investeringsperiode het beheer&onderhoud gezamenlijk op te pakken.

Lees NHI nieuwsbrief #3

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst