Skip to main content Skip to main nav

24 mei 2022

NHI nieuwsbrief 2022-1 verschenen

Onlangs verscheen een nieuwsbrief van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen.