24 januari 2020

NHI: nieuwsbrief | brochure | kennisdag

Onlangs verscheen de tweede nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen. Waterschappen, STOWA, het Rijk en drinkwaterbedrijven werken aan het NHI. Op 30 januari as. bent u welkom bij de jaarlijkse NHI-dag.