Skip to main content Skip to main nav

12 juli 2021

NHI-Nieuwsbrief verschenen

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief over het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen.

Een aantal jaar geleden stelde waterschappen, waterleidingbedrijven, provincies en het Rijk gezamenlijk een Programma van Wensen op voor een hydrologisch modelinstrumentarium dat  consensus moet brengen op het gebied van hydrologische modellering binnen Nederland. Dat is doorvertaald naar een NHI Investeringsplan waarvoor bovengenoemde partijen in 2020 gezamenlijke financiering hebben afgesproken via een samenwerkingsovereenkomst.

Op dit ogenblik wordt voor een groot aantal deeltrajecten de (veelal Europese) aanbesteding gestart, via de publicatie van de bijbehorende aanbestedingstukken op TenderNed. Daarnaast lopen er ook al een aantal projecten en zijn een aantal projecten reeds afgerond.

In de nieuwsbrief leest u alles over de laatste ontwikkelingen rond het NHI.

> Doanload de NHI Nieuwsbrief #2021-01