07 mei 2019

Nieuwe Cursusbrochure Wateropleidingen

Wateropleidingen heeft een nieuwe cursusbrochure uitgebracht voor het cursusjaar 2019/2020. Daarin vindt u een breed aanbod aan praktijkgerichte en inspirerende opleidingen en cursussen voor de watersector. Een aantal daarvan worden georganiseerd in opdracht van RWS en STOWA (i.h.k.v. het opleidingsprogramma INNW), of ze zijn gebaseerd op de resultaten van door STOWA uitgevoerd onderzoek, zoals de ecologische-sleutelfactorensystematiek.

Wateropleidingen biedt het nieuwe cursusjaar ruim 100 verschillende titels, variërend van vakspecialistische opleidingen tot korte cursussen. Alle praktijkgericht en met een ervaren waterprofessional voor de groep. Het aanbod wordt samengesteld in samenspraak met de watersector en is opgedeeld in vakgebieden als drinkwater, waterveiligheid, waterbeheer, riolering en stedelijk water, klimaatadaptatie en waterzuivering. In deze vakgebieden zijn er dit jaar 12 nieuwe titels toegevoegd. Op de website van Wateropleidingen staat het actuele cursusaanbod met de startdata voor alle opleidingen en cursussen. Hier kunt u ook de nieuwe cursusbrochure aanvragen.

Wateropleidingen 25 jaar Wateropleidingen viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. In die 25 jaar hebben er meer dan 50.000 cursisten deelgenomen aan 365 verschillende cursustitels. Ook zijn er in deze tijd meer dan 1500 maatwerkopdrachten uitgevoerd, zoals een op maat gemaakte opleiding of het opzetten van opleidings- en certificeringstrajecten. Ruim 800 docenten hebben uit naam van Wateropleidingen les gegeven.