02 oktober 2019

Nieuwe duurzame grondstof Kaumera gelanceerd

Waterschappen, wetenschap en het bedrijfsleven presenteerden op 2 oktober een nieuwe grondstof uit afvalwater: Kaumera Nereda® Gum. In Zutphen werd daarvoor de eerste Kaumera grondstoffenfabriek ter wereld geopend. Begin 2020 volgt in Epe een tweede fabriek.

De grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als slimme coating voor zaden en mestkorrels, als lijm- en bindmiddel en op vele andere manieren. De innnovatie zorgt voor 20-35% minder slibafval. Dat leidt tot minder CO2-uitstoot en een energiebesparing van 30-80%. Het eerste Kaumera werd tijdens de presentatie ‘live’ op het podium geproduceerd door de samenwerkende partijen: hoogleraar Mark van Loosdrecht (TU Delft), dijkgraaf Hein Pieper (Waterschap Rijn en IJssel), dijkgraaf Tanja Klip (Vallei en Veluwe), Cora Uijterlinde (STOWA), René Noppeney (RHDHV) en Niels van Stralen (ChainCraft).

Samenwerking

De lancering is het resultaat van intensieve samenwerking tussen TU Delft, ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, STOWA, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en het biotechnologiebedrijf ChainCraft. Iedere partner heeft een deel van de kennis en expertise ingebracht voor het onderzoeken, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van de grondstof. Van de opgedane kennis en ervaringen van deze innovatie profiteren alle Nederlandse waterschappen. Bovendien vergroot het de kansen voor rendabele waterzuiveringen over de hele wereld, omdat het zuiveren van afvalwater op deze manier geld kan gaan opleveren en niet alleen meer geld kost. Dat biedt kansen voor schoon water en minder afval over de hele wereld.

Slimme coating

Kaumera is een veelzijdige grondstof: het kan water afstoten maar ook absorberen en het is brandvertragend. Verder is het heel geschikt voor coatings en composietmaterialen. Door het te combineren met andere grondstoffen, verandert het karakter van de stof. Vandaar ook de naam Kaumera, dat ‘kameleon’ in het Maori betekent. Kaumera wordt als eerste voor land- en tuinbouwtoepassingen op de markt gebracht, maar er zijn vele andere toepassingen mogelijk (onderzoek STOWA).

Met verschillende marktpartijen zijn inmiddels afspraken gemaakt voor toepassing van Kaumera die geproduceerd wordt in de installaties in Zutphen en Epe.

Toepassingen

Kaumera kan worden gebruikt als slimme coating voor zaden en mestkorrels. Kiemplantjes kunnen hierdoor sneller ontwikkelen en zijn minder kwetsbaar voor ziekten. Als coating voor mestkorrels geven ze de mest gelijkmatiger af aan de gewassen, zodat er niet onnodig veel mest in het water of de bodem terecht komt. Wanneer Kaumera als coating op beton verwerkt wordt, zorgt dit ervoor dat het beton niet uitdroogt tijdens het uitharden. Hiermee voorkomt het scheuren. Verder kan het fungeren als bindmiddel, lijmmiddel of onderdeel van verfstof. Het is ook goed te combineren met andere grondstoffen, waardoor een composiet-materiaal kan worden gemaakt. Nieuwe toepassingen en mogelijkheden blijven zich aandienen – onderzoek hiervoor gaat in volle gang door.

Tweede fabriek

Op dit moment wordt er al een tweede grondstoffenfabriek gebouwd in Epe, door Waterschap Vallei en Veluwe. Daar wordt gezuiverd rioolwater (uit de gemeente Epe) gebruikt om Kaumera te produceren. Deze is naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed.

Kaumera is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Europese Unie (LIFE), het Rijk (RVO, DEI) en provincie Gelderland, met medewerking van Friesland Campina en koplopersgroep binnen de Energie- en Grondstoffenfabriek (waterschappen die zich specifiek bezighouden met Kaumera).


> MEER INFORMATIE
Wie werken er mee aan Kaumera? De innovatieketen in beeld