Skip to main content Skip to main nav

24 januari 2022

Nieuwe experimenten Living Lab Hedwige-Prosperpolder

Het Living Lab Hedwige-Prosperpolder wordt tot begin maart nog even goed in gebruik genomen. Er staan tal van interessante en spannende experimenten gepland door de partners van het internationale project Polder2C’s. Proeven op het gebied van dijksterkte, noodmaatregelen, educatieve events, het komt allemaal voorbij. Waar hebben het dan over?

Bresdefender

Enkele maanden geleden is de Hedwigepool, een nieuwe testfaciliteit, in het Living Lab Hedwige-Prosperpolder aangelegd. Dit is een afgesloten bassin dat gebruikt kan worden om op een veilige en gecontroleerde manier te oefenen met innovatieve noodmaatregelen. Tot eind februari test het Ministerie van Defensie in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Nederlandse waterschappen een aantal nieuwe technieken om in te zetten tijdens dijkdoorbraken en overstromingen. Een oefening waar men in het veld al geruime tijd naar uitkijkt, is die met de Bresdefender. Dit is een drijvende ponton die kan dienen om bresgroei te stoppen of te vertragen. Het gebruik en de effectiviteit van de Bresdefender wordt de komende weken getest. Daarnaast wordt een aantal andere mobiele waterkeringen getest, zoals de uit Frankrijk afkomstige Cuirassier. Uniek in zijn soort, omdat de waterkering zonder zware menselijke en mechanische inzet te plaatsen is en één module op zichzelf 800 liter water kan opvangen.

Golfoverslag- en golfoverklapproeven

Naast de oefening met de BresDefender, vinden tot eind februari proeven plaats met een golfoverslagsimulator en een golfklapgenerator. Dit zijn machines die golven water over of tegen de dijk laten slaan. Zo wordt getest hoe de dijk tegen deze omstandigheden bestand is. De dijk wordt op verschillende manieren aan golfwerking onderworpen. De hoogte van de golven varieert, hoe lang de golven over de dijk stromen en de locaties op de dijk.

Zo wordt ook de invloed van gaten door dierengraverij, natte plekken of verschillen in vegetatie getest. Het Waterbouwkundig Laboratorium, STOWA en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor deze proeven. Infram Hydren staat in voor de uitvoering.

Levee Challenge

Ten slotte vindt de tweede Levee Challenge plaats, een educatief event voor studenten. Dit jaar zal een studententeam het opnemen tegen drie teams van professionals. De opdracht is om aangebrachte dijkschade zo deskundig en efficiënt mogelijk te repareren met innovatieve technieken. De gerepareerde dijk moet vervolgens een aantal golfoverslagproeven kunnen weerstaan. De Levee Challenge wordt georganiseerd door KU Leuven en vindt plaats in februari. 

Beleef de proeven mee vanuit huis

Vanwege de coronapandemie is het niet mogelijk om groepen mensen uit te nodigen om de proeven live bij te wonen. Wel kun je er vanuit je luie stoel van meegenieten. Zo organiseert Polder2C’s de komende maanden verschillende Q&A sessies live vanuit de polder en is de livestream te volgen. Ga voor meer informatie naar Polder2Cs.eu of volg Polder2C’s op LinkedIn en Twitter. Foto nieuwsoverzicht: de bresdefender in actie.

Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Meer informatie vind je op www.interreg2seas.eu.

 

Hieronder kun je een korte vlog bekijken over de overslagproeven die zijn gehouden in het Living Lab Hedwige-Prosperpolder.