Skip to main content Skip to main nav

12 juni 2023

Nieuwe handreiking aquathermie gelanceerd

Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water hebben op 12 juni een nieuwe online handreiking aquathermie gelanceerd. Hiermee willen ze de beschikbare tools en kennis voor iedereen die met aquathermie aan de slag wil, makkelijk toegankelijk maken. Of je nu een geïnteresseerde bewoner, initiatiefnemer, waterbeheerder of warmtebedrijf bent.

Aquathermie, het winnen van warmte of koude uit water om gebouwen te verwarmen of af te koelen, gebeurt al op zo’n 100 plekken in Nederland. Henk Looijen, Netwerk Aquathermie: “Aquathermie kan een forse bijdrage leveren aan de warmtetransitie. Om te kunnen opschalen hebben betrokkenen toegang nodig tot de meest actuele kennis en tools. Er is heel veel beschikbaar, maar dat is soms ook versnipperd. Daarom hebben we de handen ineen geslagen om alle kennis over het winnen van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater én drinkwater samen te brengen in een online handreiking aquathermie.” In de handreiking klik je eenvoudig door naar verschillende fases van een aquathermieproject, naar verdiepende thema’s of naar tools en rapporten.

Impact

Michelle Talsma, programmamanager bij STOWA vult aan: “Als het om warmtewinning uit oppervlaktewater of rioolwater gaat, hebben waterbeheerders vaak een rol bij aquathermie, omdat zij de waterkwaliteitsbeheerder zijn. STOWA heeft in diverse samenwerkingsverbanden onderzoek gedaan naar de impact van aquathermie op het water. We willen dat die kennis goed toegankelijk is; voor zowel waterbeheerders als initiatiefnemers.” Deze handreiking is de opvolger van de handreiking aquathermie die STOWA in 2018 publiceerde. Voor wie liever een pdf gebruikt; die wordt ook vernieuwd.

In de handreiking komen naast rapporten en tools ook veel praktijkvoorbeelden aan bod. “Toen wij met het project Warmte uit Water in Zutphen aan de slag gingen met een aquathermieproject, merkten we dat we daar echt behoefte aan hadden”, aldus Bruno Bekhuis van Warmte uit Water. “Daarom wilden we de praktijkkennis die er is graag toegankelijk ontsluiten.”

Drie onderdelen

De handreiking bestaat uit drie onderdelen: ‘basis’, ‘proces’ en ‘verdieping’. Het eerste onderdeel wijst mensen die zich voor het eerst op aquathermie oriënteren de weg. Wat is aquathermie? En is het handig voor mijn project of wijk? Het tweede deel ‘proces’ omschrijft de verschillende fases van een aquathermieproject, van oriëntatie tot realisatie. Bij iedere fase moet duidelijk worden wie er betrokken zijn, wat het doel is van de fase en welke afwegingen en afspraken de betrokkenen moeten maken. Voor wie er het fijne van wil weten, biedt het onderdeel ‘verdieping’ meer achtergrondinformatie over verschillende thema’s: technisch, financieel, stakeholders, juridisch en impact op de omgeving. Zo lees je hoe een businesscase van een aquathermieproject in elkaar steekt en welke impact op de ecologie kan optreden.

De nieuwe handreiking is te vinden op www.aquathermie.nl.

Het Netwerk Aquathermie

Het Netwerk Aquathermie (NAT) brengt de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en/of te koelen om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie. Via www.aquathermie.nl en Community of Practice bijeenkomsten deelt het netwerk van zo'n 60 partners nieuws, kennis en praktijkervaringen over aquathermie en onderhoudt contact met elkaar. Het netwerk komt voort uit de Green Deal Aquathermie 2019-2021 en blijft tot eind 2023 bestaan.

Warmte Uit Water

Het Warmte uit Water (WuW) initiatief is een pre-concurrentiële samenwerking van Rijkswaterstaat (RWS), Alliander en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten (VNR) met als doel de energietransitie te versnellen door inzet van warmte uit oppervlaktewater.