03 februari 2020

Nieuwe klimaatscenario's in 2023

Het KNMI werkt aan nieuwe klimaatscenario’s die schetsen hoe het Nederlandse klimaat over 50 tot 100 jaar waarschijnlijk zal veranderen. De scenario’s vormen de basis voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en adaptatie aan die verandering. In 2021 wordt het Klimaatsignaal’21 verwacht en in 2023 volgen de KNMI’23-klimaatscenario’s.

Wetenschappelijk onderzoek, naar bijvoorbeeld zeespiegelstijging, droogte en kans op extreem weer, vormt de basis voor de scenario’s. Sinds 2018 werken wetenschappers van het KNMI hiervoor aan data- en klimaatmodelanalyses. Maar ook wordt een brede groep gebruikers van de scenario’s actief betrokken. Zo wordt aan universiteiten, ministeries, waterschappen, gemeenten en de Deltacommissie gevraagd naar hun informatiebehoefte. Deze partijen zijn samengebracht in de Klankbordgroep KNMI-klimaatscenario’s. Ook STOWA is hierin vertegenwoordigd. Afgelopen vrijdag vond de kick-off plaats: een mooie stap op weg naar de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s.

Klimaatsignaal’21

In 2021 publiceert het KNMI een eerste duiding van het zesde assessmentrapport van het IPCC voor Nederland: het Klimaatsignaal’21. Deze duiding presenteert de nieuwste inzichten van dit rapport in zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van veranderingen.

KNMI’23-klimaatscenario’s

De KNMI’23-klimaatscenario’s, gebaseerd op de CMIP6-modellen, laten met getallen zien welke klimaatveranderingen in Nederland rond 2050 en 2100 plausibel zijn. Die getallen beschrijven onder andere temperatuur, neerslag, droogte, wind en zeespiegelstijging. Daarnaast beschrijven ze waargenomen tendensen, en geven ze 30-jarige reeksen voor het weer die bij het toekomstige klimaat passen.

Klimaatscenario’s hebben meestal een tijdshorizon van 50 tot 100 jaar. Hierin verschillen ze van weersverwachtingen (tot 10 dagen vooruit) en seizoensverwachtingen (tot 100 dagen vooruit). Klimaatscenario’s doen alleen uitspraken over het gemiddelde weer en de kans op extreem weer op de langere termijn. De laatste KNMI-klimaatscenario’s zijn verschenen in 2014. Deze scenario’s zijn en worden veelvuldig gebruikt in programma’s en onderzoek met betrekking tot waterveiligheid, landbouw, energie en watermanagement.

(bron: KNMI)