Skip to main content Skip to main nav

13 december 2019

Nieuwe sanitatie: houd je doelen voor ogen!

Ruim 140 deelnemers uit België en Nederland kwamen op 28 november bijeen om kennis uit te wisselen over decentrale sanitatie. Daar bleek dat er technologisch gezien steeds meer mogelijk is als het gaat om het decentraal behandelen van huishoudelijk afvalwater. Bij sommige oplossingen is zelfs in het geheel geen water meer nodig (het verbrandingstoilet), terwijl bij andere oplossingen drinkwater uit afvalwater wordt gemaakt (Gust'Eaux).

Technologisch zijn er dus wellicht geen grenzen meer, maatschappelijk zijn die er zeker wel. Hugo Gastkemper van stichting RIONED benadrukte dat bij de toekomstige ontwikkeling juist de maatschappij de kaders (en doelen) aan gaat geven. Daarbij moet het volgens Jules van Lier van de TU Delft ook duidelijk zijn welke problemen je met decentrale sanitatie op wilt lossen. Op kleine schaal is het volgens hem economisch niet altijd haalbaar om grondstoffen terug te winnen. Daar moet je goed over nadenken.
 

 

De bijeenkomst werd gezamenlijk georganiseerd door Vlakwa/Vito en STOWA/RIONED. Tijdens acht themasessies werden de ontwikkelingen op het gebied van inzameling, transport, zuivering en winning van huishoudelijk afvalwater besproken met het oog op een decentrale toepassing. Uit de interactieve peiling aan het eind bleek dat juist de samenwerking en kennisuitwisseling tussen België en Nederland zeer werd gewaardeerd. Bert Palsma van STOWA zegde daarop toe volgend jaar graag bij te dragen aan een return-bijeenkomst in België.

Het verslag van de middag, foto’s en de presentaties kunt u HIER downloaden.