Skip to main content Skip to main nav

27 september 2021

Nieuwe versie Waterwijzer Landbouw

Onlangs is er een nieuwe versie beschikbaar gekomen van de Waterwijzer Landbouw (WWL), namelijk de WWL-metarelaties versie 3.0.0.

De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door veranderingen van klimaat.  De Waterwijzer Landbouw geeft een reproduceerbare inschatting van het effect van deze veranderingen, in termen van droogte-, nat- en zoutschade. Van de Waterwijzer Landbouw (WWL) bestaan twee varianten. De eerste is een vereenvoudigd instrument, de zogenoemde WWL-tabel. Daarnaast zijn maatwerkberekeningen mogelijk.
 

Op basis van ervaringen en verbeterwensen zoals deze onder meer zijn uitgewisseld tijdens de Waterwijzer Landbouw gebruikersmiddagen werken we steeds aan verbeteringen.

In deze nieuwe release is het volgende gerealiseerd:

  • verbeterde modellering van de wortelontwikkeling van gewassen
  • de bodemschematisatie is gekoppeld aan de meest recente bodemfysische eenhedenkaart: BOFEK 2020
  • de simulatieperiode van het huidige klimaat is verlengd tot en met 2020, zodat met de WWL-metarelaties ook resultaten zijn op te vragen voor de recente droge weerjaren.
  • de WWL-metarelaties zijn er nu ook voor het gewas zomergerst

De nieuwste release is beschikbaar via de website waterwijzerlandbouw.wur.nl. Hier vindt u ook een uitgebreidere toelichting op de verbeteringen.