Skip to main content Skip to main nav

15 juni 2020

Nieuwe Waterwijzer Landbouw tabel

Op 15 juni is er een nieuwe tabel uitgekomen van de Waterwijzer Landbouw: de WWL-tabel 2.0. Met deze tabel kunnen waterbeheerders voor de tien meest voorkomende gewassen in Nederland snel een inschatting maken van de effecten van te natte of te droge hydrologische omstandigheden op gewasopbrengsten.

Het betreft de volgende tien gewassen: gemaaid grasland, beweid grasland, snijmaïs, wintertarwe, consumptie-/zetmeelaardappelen, suikerbieten, zaai-uien, tulp, fruitbomen en boomkwekerijen. Bij de nieuwe tabel is ook een toelichting verschenen waarin de belangrijkste veranderingen ten opzichte van WWL-tabel 1.0 worden beschreven. Deze vindt u HIER.

> Download de WWL-tabel 2.0

Alle geregistreerde gebruikers van het instrument en de bezoekers van de WWL-gebruikersdag van 13 februari 2020 worden via mail geïnformeerd over de nieuwe release. De WWL-tabel 1.0 blijft beschikbaar om reproduceerbaarheid te garanderen.

 

Met deze release van van de Waterwijzer Landbouw tabel 2.0 is de toepasbaarheid verbeterd. In verschillende pilotstudies en regionale toepassingen van de WWL- tools zijn gebruikers en het ontwikkelteam gestuit op onverwachte resultaten voor met name de berekende droogteschade. Dit is besproken tijdens de gebruikersdagen in februari 2019 en februari 2020. De release van WWL-tabel 2.0 biedt verbeteringen op een aantal fronten. Zo wordt nu de droogteschade voor zandgronden beter gekwantificeerd. Helaas zijn nog niet alle problemen zijn opgelost; voor sommige kleigronden wordt droogteschade voor de landbouw nog steeds overschat.

Regionale maatwerktoepassing
Op de website van de Waterwijzer Landbouw is nu ook de tool beschikbaar voor regionale maatwerktoepassingen van de Waterwijzer Landbouw. > Klik HIER

Meer weten over de achtergronden van de Waterwijzer Landbouw? Ga naar www.waterwijzer.nl