31 maart 2020

Nieuwe Waterwijzer Landbouw tabel

Begin mei 2020 komt er een nieuwe tabel van de Waterwijzer Landbouw (WWL-tabel 2.0). Hiermee kunnen waterbeheerders voor de tien meest voorkomende gewassen in Nederland snel een inschatting maken van de effecten van te natte of te droge hydrologische omstandigheden op gewasopbrengsten. Vooralsnog alleen voor het huidige klimaat en voor droogte- en natschade.

Het betreft de volgende tien gewassen: gemaaid grasland, beweid grasland, snijmaïs, wintertarwe, consumptie-/zetmeelaardappelen, suikerbieten, zaai-uien, tulp, fruitbomen en boomkwekerijen. Bij de nieuwe tabel verschijnt ook een toelichting waarin de belangrijkste veranderingen ten opzichte van WWL-tabel 1.0 worden beschreven. Zodra de tabel beschikbaar komt op de website, worden alle geregistreerde gebruikers van het instrument en de bezoekers van de WWL-gebruikersdag van 13 februari jl. hierover geïnformeerd. De WWL-tabel 1.0 blijft beschikbaar om reproduceerbaarheid te garanderen.

Op verzoek van de aanwezigen op de gebruikersdag in februari is aangegeven dat een nieuwe versie van de Waterwijzertabel prioriteit had. Met deze actie wordt daar invulling aan gegeven.

Meer weten over de Waterwijzer Landbouw? Ga naar www.waterwijzer.nl