Skip to main content Skip to main nav

3 februari 2022

Nieuws van het PIW-front

Er is volop nieuws vanuit het Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen. Zo is onze nieuwsbrief vernieuwd en gaan we van start met een reeks webinars in de aanloop naar de 19e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen die plaatsvindt op 30 juni. Live, als de omstandigheden het toelaten.

PIW-nieuwsbrief

De PIW-nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken. Maar er zijn ook enkele zaken veranderd die je niet direct ziet. Vanaf dit moment versturen wij de nieuwsbrief namelijk met een speciale nieuwsbriefservice. Deze beschikt over een zeer gebruiksvriendelijke aan- en afmeldfunctionaliteit. Voor de AVG hebben we echter expliciete toestemming om je de nieuwsbrief op deze wijze toe te sturen, of toe te blijven sturen. Die toestemming geef je door je eenmalig (opnieuw) aan te melden. Doe het direct. Alvast bedankt voor je medewerking.  > Meld je aan

Webinar dijkveroudering

Op 24 maart kun je deelnemen aan het webinar ‘Dijkveroudering. Onze middagvoorzitters Ferdi Timmermans (STOWA) en Jeroen Rijke (HAN) loodsen je langs tal van aspecten van dijkveroudering. Op basis van verzamelde inspectiegegevens van verschillende waterschappen kijken we wat we kunnen zeggen over de degradatie van dijken en hieraan verbonden schadebeelden zoals graverij, uitspoeling, scheurvorming en dergelijke. En we proberen een antwoord te geven op de vraag: geeft inzicht in dijkverouderingsprocessen ons meer handvatten voor risicogestuurd beheer en onderhoud?

In praktijkvoorbeelden leggen we verband tussen beheer en beoordeling op basis van theoretische modellering van degradatie. Na deze digitale workshop weet je wat verstaan wordt onder dijkveroudering, en hoe schades ontstaan en zich ontwikkelen door veroudering. > Meer informatie en aanmelden

Kennisdag Instandhouding Waterkeringen

Op donderdag 30 juni hopen we elkaar echt weer fysiek te ontmoeten in Burgers’ Zoo op de 19e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen. De Kennisdag Inspectie Waterkeringen wordt elk jaar georganiseerd door STOWA en Rijkswaterstaat. Het doel van de dag is waterkeringbeheerders en experts op dit gebied bijeen te brengen, kennis te delen en informatie uit te wisselen. Naast plenaire bijeenkomsten, staan workshops op het programma. Ook vindt er een bedrijvenmarkt plaats. Hier is ruimte om kennis te maken met de laatste ontwikkelingen en toepassingen ontwikkeld door en met marktpartijen. Wil je een terugblik naar de digitale kennisdag van vorig jaar? Reserveer de datum alvast in je agenda, zodat je erbij kunt zijn.

Actualisatie Kennisatlas Waterkeringen

Het PIW-programma is druk bezig met het actualiseren en verbeteren van de Kennisatlas Waterkeringen. De atlas geeft een overzicht van de verschillende gremia die zich bezighouden met waterkeringenbeheer. Dit helpt waterkeringenbeheerders bij het versterken van hun netwerk en het vinden van de juiste ingang voor vragen. De verwachting is om de nieuwe Kennisatlas Waterkeringen in april 2022 op te leveren. De actualisatie was hard nodig, want het originele document uit 2017 was op veel plekken niet meer actueel.

We vroegen voor de actualisatie alle waterkeringbeheerders in ons netwerk om een enquête in te vullen met o.a. de vraag hoe de kennisatlas optimaal bij kan dragen aan het versterken van het netwerk van beheerders, ontwerpers en beoordelaars van waterkeringen in Nederland. In de figuur onderaan dit bericht vind je de belangrijkste uitkomsten.

Waterbeheerders hebben via de enquête goede ideeën ingebracht om de kennisatlas te verbeteren. De drie meest genoemde verbeterpunten zijn:

  • verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid
  • online kennisatlas in plaats van een statisch document
  • heldere structuur van de informatie

Deze tips nemen we uiteraard mee in de actualisatie.