09 oktober 2019

Nieuwsbrief Lumbricus

Onlangs verscheen er een nieuwsbrief over het programma Lumbricus, Latijn voor regenworm. Het programma moet kennis, instrumenten en werkwijzen opleveren voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Het doel: de hoger gelegen zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zo inrichten, dat de omstandigheden voor landbouw, natuur en recreatie zo goed mogelijk zijn.

Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkomen we wateroverlast en verminderen we verdroging? Het zijn moeilijke opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er vaak uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dat heeft, zeker in hoger gelegen zandgronden, grote gevolgen. Hier is het veel lastiger dan elders om water tijdelijk te bergen of van elders aan te voeren. In het programma Lumbricus werkt een groot aantal partijen, waaronder STOWA, samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem.

> Naar de website van Lumbricus

> Lees de laatste nieuwsbrief