Skip to main content Skip to main nav

4 juni 2018

Noodmaatregelen beproefd

Op 31 mei 2018 beproefden Rijkswaterstaat, de waterschappen, Defensie en de TU Delft in de Delftse proeftuin Flood Proof Holland nieuwe en traditionele methoden om te gebruiken bij een dreigende overstroming.

De deelnemers trainden het werken met vier noodsystemen: de Tubebarrier, de Slamdam, de Boxbarrier en de traditionele zandzakken. De Tubebarrier is een verankerde buis/tunnel van flexibel materiaal, die volloopt met water en zo een waterkering vormt. Ook de Slamdam vormt een dam door flexibele kunststofcompartimenten aan elkaar te verbinden en vol te laten lopen. De Boxbarrier bestaat uit losse, aan elkaar gekoppelde bakvormige elementen. Ook die worden met water gevuld. De nieuwe systemen zijn snel met weinig mankracht aan te leggen.

Nadat onder tijdsdruk was geoefend volgde nog een proef in de vorm van een wedstrijd. Nieuwe maatregelen werden met waterstuwing getest ten opzichte van traditionele methoden. Slamdam, Tubebarrier, Boxbarrier en Mobiele Dijken namen het op tegen de traditionele zandzakken. Er werd gezocht naar de effectiefste noodmaatregelen. De winnaar laten zich raden: de nieuwe watersnoodkeringen.

De dag was opgezet door het Water Risk Training Expertise centre (WTEc) samen met de landelijke werkgroep WIKI-Noodmaatregelen.