Skip to main content Skip to main nav

25 oktober 2022

Nu uit: NHI nieuwsbrief 2022-2

Onlangs verscheen weer een nieuwsbrief van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen.