Skip to main content Skip to main nav

14 december 2022

Nummer 85: Laatste STOWA ter Info op papier

Nee, de papieren uitgave van STOWA ter info 85 zal nooit zo’n collectors item worden als een genummerd exemplaar van het witte album van de Beatles. Maar een bijzonder exemplaar is het zeker. Want de STOWA ter Info stopt na dit nummer als hybride vorm (op papier én elektronisch) en verschijnt vanaf komend jaar alleen nog als e-zine.

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het dan echt zo ver. STOWA neemt afscheid van het papier. De reden: de belangstelling voor de papieren uitgave nam de laatste jaren steeds verder af, terwijl we sinds de start van het e-zine in 2021 een flinke stijging zien van het aantal elektronische abonnees. Bovendien vond vormgeefster Brigitte Beenen (foto), die de papieren uitgave bijna dertig jaar met veel plezier en naar volle tevredenheid vorm heeft gegeven, meer tijd vrijmaken voor andere bezigheden.

Bent u als abonnee bent van de papieren STOWA ter Info nu reddeloos verloren. Uiteraard niet. U kunt zich abonneren op de elektronische uitgave van ons magazine.  Dan ontvangt u ieder kwartaal een notificatie als de uitgave is verschenen. > Meld u aan

Wat kun u in de laatste papieren uitgave verwachten?
 

Sleutelen aan regionale waterveiligheid: veiligheid kent een prijs

Hoe veilig willen we het hebben, en tegen welke prijs? Het is een vraag die als een rode draad door het regionale hoogwaterveiligheidsdenken loopt. STOWA doet al enkele jaren een met pilots ondersteund onderzoek om te kijken hoe we de regionale waterveiligheid het best kunnen waarborgen, tegen aanvaardbare kosten. > Lees het hele verhaal

Onderzoek naar Big Brown Data: welke informatie wil je uit het riool vissen?

De coronapandemie wordt nauwgezet gevolgd door het rioolwater van alle rwzi’s te analyseren. Uit dat water valt nog veel meer af te lezen. De aanwezigheid van multiresistente bacteriën bijvoorbeeld, maar ook het drugsgebruik en zelfs het stressniveau in een gemeente. De EU wil rioolwatersurveillance vanaf 2025 verplichten. Welke informatie gaan we eruit vissen? > lees het hele verhaal

Boy Possen over bos in beekdalen:  “Denk goed na over wat het bos voor je moet doen”

Nieuwe bossen in beekdalen bieden water en natuur grote voordelen; naast schaduw zorgt het bos voor vastlegging van CO2, en draagt het bij aan de waterbalans, klimaatbestendigheid, waterkwaliteit en biodiversiteit. Waterschappen willen zeker 2.000 ha nieuw bos in beekdalen realiseren. > lees het hele verhaal

Meetcampagne droogte in veendijken: “Langzaam verscherpt het beeld”

“Hoe meer veen, hoe gevaarlijker de kering. Dat durven we na drie jaar meten in droge veenkades met zekerheid te zeggen”, aldus beleidsadviseur Jaap Stoop van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Maar we weten volgens hem nog lang niet alles. Hoelang duurt het bijvoorbeeld voordat het veen in de dijk uitdroogt. En waarom daalt op de ene locatie de grondwaterstand met anderhalve meter, terwijl dat elders slechts om een halve meter gaat. Antwoorden moeten komen uit de nieuwe meetcampagne droogte in veendijken. > lees het hele verhaal

JONG waterbeheer wil jonge waterprofessionals voor de sector behouden

De instroom van jongeren in de vergrijsde watersector nam de afgelopen jaren gestaag toe, blijkt uit onderzoek van het A&O fonds Waterschappen. Goed nieuws zou je zeggen. Maar tegelijkertijd verlaten veel van deze instromers de sector alweer voor hun 35ste. JONG waterbeheer, een programma van STOWA, wil het tij keren. “We hebben daarvoor een aantal activiteiten ontwikkeld. Hiermee gaan we in 2023 aan de gang”, zegt Fleur van Gool, projectleider JONG waterbeheer. > lees het hele verhaal